Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Brezová získala na opatrovateľskú službu takmer 140-tisíc eur


 zdroj foto: Adobestock.com

Mesto Brezová pod Bradlom získalo ďalší nenávratný finančný príspevok vo výške 138 720 eur na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby v meste.

” Znamená to, že našich 15 opatrovateliek bude poskytovať svoje služby približne 15 klientom ešte ďalších najmenej 24 mesiacov. Veľmi ma teší, že opatrovateľská služba bude na Brezovej pokračovať, pretože veľmi uľahčuje život seniorom a pomáha rodinám, ktorých rodičia a starí rodičia sú odkázaní na opatrovateľskú pomoc,” informuje o tom primátor mesta Jaroslav Ciran.

Cieľom mesta je zabezpečiť lepšiu dostupnosť kvalitnej opatrovateľskej služby v komforte domova, a tým predchádzať umiestňovaniu klientov do pobytových zariadení. Táto podpora prispeje tiež k zabezpečeniu kontinuálnej opatrovateľskej služby ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a k udržaniu pracovných miest opatrovateliek poskytujúcich terénnu opatrovateľskú sociálnu službu seniorom a osobám s ŤZP.

“Keďže opatrovateľskú službu poskytujeme klientom v ich prirodzenom prostredí, umožňujeme tak prijímateľom naďalej aktívne sociálne žiť a ich rodinám plnohodnotne udržiavať zdravé, pozitívne vzťahy. Našou snahou je poskytovať im pocit istoty, bezpečia, sebestačnosti ale aj sociálny kontakt, výsledkom čoho môže byť zdravá zmena v živote klienta,” dopĺňa Mesto Brezová pod Bradlom

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár