Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Do Literárnej Senice sa môžete zapojiť do polovice septembra


Záhorská knižnica: Na celoslovenskú autorskú súťaž v poézii a próze Literárna Senica Ladislava Novomeského sa môžete prihlásiť do 15. septembra 2021.

Literárna Senica Ladislava Novomeského ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti. Vyhlasovateľmi súťaže sú tradične Trnavský samosprávny kraj, Záhorská knižnica v Senici, Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava. 

Minulý ročník sa niesol v znamení zmien. Jednak zo strany organizátorov, jednak ako prirodzená reakcia na aktuálnu situáciu.

„Náš cieľ však zostáva rovnaký: chceme, aby súťaž LSLN spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, no napriek tomu zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúce generácie,“ uvádza Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice. Zmeny, ktoré iniciovali sami organizátori, sa podľa jej slov jednoznačne osvedčili a zostávajú v platnosti i pre práve vyhlásený 35. ročník. Konkrétne ide o prihlasovanie formou elektronickej prihlášky, anonymné posudzovanie súťažných príspevkov porotou a posun uzávierky.

Literárna Senica Ladislava Novomeského, celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze, oslovuje už viac ako 30 rokov záujemcov o literárnu tvorbu. 

Viac TU: https://www.nazahori.sk/senica/item/4443-literarna-senica-l-novomeskeho-vstupuje-do-35-rocnika

Všetky informácie potrebné na prihlásenie do 35. ročníka súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 nájdu záujemci na webe www.zahorskakniznica.eu, v hlavnom menu odkaz Projekty.  


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár