Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Dotácie z eurofondov pre Malacky takmer 10 miliónov eur


Mesto Malacky je v posledných rokoch veľmi úspešné pri získavaní financií z externých zdrojov (eurofondy, štátne dotácie, sponzorské príspevky). Informuje o tom Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta.

Od roku 2015 Malacky len z eurofondov získali takmer 10 miliónov eur. Oficiálne sa tieto zdroje nazývajú štrukturálne fondy a sú rozdelené do viacerých programov.

“V Malackách máme najčastejšie dotácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre zjednodušenie používame termín eurofondy. Jednotlivým projektom sa venujeme často, v tomto texte ponúkame ich prehľadné zhrnutie,” dopĺňa hovorkyňa mesta.

Súčasné vedenie mesta, ktoré nastúpilo koncom roka 2015, dokončilo eurofondové projekty, rozbehnuté za predchádzajúceho vedenia: revitalizácia dvoch zón na sídlisku Juh, rekonštrukcia autobusovej stanice s Nádražnou ulicou, výstavba kanalizácie a rozšírenie materskej školy na Štúrovej. 

Mesto získalo aj ďalšie financie z Envirofondu (nová fasáda a zateplenie CVČ, elektromobily pre mestskú políciu a mestský úrad, zberové a zametacie vozidlo pre Tekos, technológia kompostovania, zateplenie MŠ na Jána Kollára), z Audiovizuálneho fondu (modernizácia premietacej techniky v kine), od spoločnosti Pozagas (rekonštrukcia MŠ na Jána Kollára, oprava chodieb ZŠ Záhorácka, zateplenie vilky ZŠ Dr. J. Dérera atď.) či od štátu (športová aréna).  Na Dérerke sa vďaka dotácii od ministerstva školstva postavila nová telocvičňa a pri výstavbe multifunkčného ihriska v areáli školy pomohla dotácia od úradu vlády.

Veľa investícií do mesta smeruje aj z Bratislavského samosprávneho kraja (oprava ciest, budova gymnázia, budova nemocnice) a samozrejme, vo veľkom investuje zo svojich vlastných zdrojov aj samospráva (cesty, chodníky, parkoviská, modernizácia škôl a škôlky, postupná oprava detských ihrísk, verejné osvetlenie, kúpa pozemkov pre športovú arénu atď). 

Najnovším príspevkom z eurofondov je 489-tisíc eur na podporu opatrovateľskej starostlivosti pre Mestské centrum sociálnych služieb. Vďaka tomu sa posilní domáca opatrovateľská služba prostredníctvom stabilizácie platov a personálneho stavu  opatrovateliek. Rovnako treba spomenúť aj rekonštrukciu a prístavbu rehabilitačného strediska Vstúpte, na ktorej mesto spolupracuje a na ktorú Vstúpte získalo z eurofondov 432 958 eur. 

Realizované projekty z eurofondov 2015 – 2021 

  

Podané žiadostí o dotácie z eurofondov

(rozsah spolu 3,2 milióna eur) 

 

 zdroj: Mesto Malacky Ľ. Pilzová  www.malacky.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár