Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

FOTO: Oreské – história


Obec Oreské

Prvé písomné zmienky o obci boli až v listine z roku 1392. Obec patrila do Holíčskeho panstva, uvádza sa vo forme Dyos. V roku 1452 zo súpisu usadlostí Holíčskeho panstva vyplýva, že v Oreskom boli 4 dvory, čo by zodpovedalo počtu 40 obyvateľov, vtedy sa uvádza pod názvom Orosse.

Od roku 1749 bolo Holíčske panstvo dané do majetku Františkovi Ferdinandovi Lotrýnskemu, manželovi Márie Terézie spolu s ostatnými majetkami v okolí potoka Chvojnice. Habsburgovci celé panstvo vlastnili až do zániku monarchie v roku 1918. Obyvatelia boli väčšinou sedliaci , jeden želiar a podželiari.

[pinf_eventgallery event=’oreske20210915′ attr=images mode=lightbox max_images=10 thumb_width=120 ]

Podľa dokumentu, ktorý sa zachoval vieme, že do roku 1769 sa obyvatelia riadili starobilým urbárom ako ostatné obce Holíčsko-šaštínskeho panstva. Všetci obyvatelia boli väčšmi poddaní a teda nemali právo slobodne sa sťahovať. 

História kostola

V strede dediny stála iba posvätená drevená zvonica. V roku 1817 už stála malá kaplnka zasvätená sv.Medardovi biskupovi, ktorá bola obnovená v roku 1902. V roku 1923 za finančnej pomoci rodákov žijúcich v Amerike boli zadovážené zvony ( nakoľko staré boli vo vojne zrekvírované na zbrojné účely). Jeden bol zasvätený sv. Medardovi a druhý Panne Márii, patrónke Slovenska a sv. Jánovi Nepomuckému. 

V roku 2000, za finančnej pomoci dp. Elemíra Mikuša, miestneho rodáka, ktorý pôsobil v USA a na odpočinok sa vrátil do rodiska, bol kostol rozšírený a 15.10. 2000 zasvätený arcibiskupom mons. Jánom Sokolom a zasvätený Panne Márii Ružencovej. V súčasnosti je tento kostol opäť zasvätený sv. Medardovi. V roku 2017 bola pred kostol inštalovaná zreštaurovaná socha sv. Medarda. Obec Oreské je čisto katolícka obec.

Zdroj: Obec Oreské


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár