Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

História a pôvod názvu obce Studienka

Studienka Autor: Vladimír Miček

Prvá písomná zmienka o obci Studienka s názvom “Hausbrun” sa datuje do roku 1592. Názov obce Hasprunka je odvodený z nemeckého “Haus bei Brunn”. To znamená “dom pri studni”, čo naznačuje, že názov dediny bol pravdepodobne inšpirovaný blízkosťou studne.

Povesť a legenda o pôvode názvu obce Studienka

Povesť hovorí, že okolie obce bolo kedysi husto zarastené lesom, kde sa spracovávalo drevo, vyrábalo drevené uhlie a smola. Toto prilákalo v prvom polovici 15. storočia drevorubačov z neďalekého Rakúska. Tí sa tu usadili so svojimi rodinami. Postavili si svoje domy v blízkosti studne, ktorá poskytovala čistú vodu. A tak vznikol názov obce Haus bei Brunn. Ten sa neskôr skrátil na Hausbrunn a následne preložil na Hasprunka.

Miesto, kde sa pôvodne nachádzala studňa, je len kúsok od cesty smerom k Juríckemu mlynu, asi 150 metrov juhozápadne od posledného domu obce. Dnes sa na tomto mieste nachádza záhradkárska osada so studňou. V roku 1925 obecné zastupiteľstvo vyčlenilo z rozpočtu 1000 československých korún na obnovu a udržiavanie tejto studne ako symbolu obce. Dnes je pozemok, na ktorom sa studňa nachádza, v súkromnom vlastníctve a studňa je spustnutá.

Existuje aj druhá legenda, ktorá sa týka vzniku obce a jej názvu. Tá sa datuje do obdobia okolo roku 1483, keď sem mal z rakúskej obce Hausbrunn prísť ovčiar, ktorý tu našiel ideálne podmienky pre pasenie svojho stáda. Postupne sa tu usídlili ďalší pastieri a sluhovia. Názov obce Hasprunka sa odvíja od tohto prvotného pastiera, ktorého miestni nazývali Hasprunkárom. Niektoré povesti dokonca tvrdia, že tu už v rokoch 1470-1483 žili ovčiari.

Studienka Autor: Vladimír Miček
Studienka Autor: Vladimír Miček

Záhada názvu “Iwanusfalua”

V poslednej dobe sa však šíri tvrdenie, že prvá zmienka o obci Studienka sa nachádza v Donačnej listine Žigmunda Luxemburského z roku 1392, kde sa obec uvádza pod názvom “Iwanusfalua”. Toto tvrdenie je však nepresné a vychádza z výskumu Vladimíra Petroviča.

V skutočnosti sa názov “Iwanusfalua” objavil v zozname obcí v patentnej listine Nitrianskej kapituly, ktorá s donačnou listinou súvisí, ale bola vydaná neskôr. “Ywanusfalua” je len jedným z názvov, ktoré Petrovič nevedel identifikovať.

Historické nezrovnalosti a záhady v dokumentoch

História tejto obce je obklopená mnohými neistotami. Vzhľadom na to, že v 16. storočí sa obec označovala aj ako Istvánfalva, viedol Petrovičov objav k úvahe, či by “Iwanusfalua” mohla byť Istvánfalva, čiže Hasprunka. Toto tvrdenie však nie je podložené nijakými dôkazmi a všetky doteraz známe historické fakty svedčia o tom, že obec vznikla až v druhej polovici 16. storočia. Historik Pavol Vrablec tvrdí, že je v podstate isté, že obec vznikla krátko pred rokom 1580.

Vrablec tiež poukázal na fakt, že dokument, ktorý sa považuje za prvú písomnú zmienku o obci Studienka, má nesprávne uvedený dátum. Hoci v nadpise dokumentu je uvedený rok 1592, zo samotného textu je zrejmé, že bol v skutočnosti vytvorený až v roku 1595. V tomto dokumente sa obec “Hausprum” uvádza dvakrát ako susedná obec pri popise veľkolevárskych pozemkov.

Vrablec ďalej uvádza aj ďalšie dokumenty z konca 16. storočia. Tam sa obec spomína pod rôznymi názvami. V zozname usadlostí z roku 1596 je uvedená ako “Istwanfalwa alias Hazprunka”, v zozname z roku 1593 je uvádza ako “Isthuanffalwa alias Auzprwnka” a v zozname z roku 1588 ako “Istuanffalua”. Práve v tomto zozname je označená ako “novozriadená dedina Plaveckého hradu, ktorá zatiaľ neplatí poplatky zemepánovi”.

Studienka Autor: Vladimír Miček
Studienka Autor: Vladimír Miček

Prvé súdne spory a zmienky o obci Studienka v dokumentoch

Zmienka o obci Studienka z roku 1580 je spojená so súdnymi spormi Imricha Cobora o vlastníctvo druhej polovice panstva Ostrý Kameň. V roku 1579 sa mu podarilo zvíťaziť pred kráľom Rudolfom II. a získať práva na obe polovice panstva. Keď sa v decembri 1580 konal akt o prevode vlastníctva panstva Ostrý Kameň na Cobora, protestovali proti tomu niektorí poddaní. Medzi nimi boli aj obyvatelia obce, v dokumente bola označená ako “Istwanovcz aliter Hasprung.

Studienka Autor: Vladimír Miček
Studienka Autor: Vladimír Miček

Zdroj informácií: Farnosť sv. Štefana, kráľa v Studienke


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár