Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Hľadá sa dodávateľ techniky pre environmentálne centrum v Holiči za cca 322-tisíc eur


Mesto Holíč vyhlásilo verejné obstarávanie na realizáciu projektu Regionálne environmentálne centrum v Holiči – technológia.  Vyplýva to  z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu verejného obstarávania (ÚVO).

Predmetom zákazky je dodanie informačnej a didaktickej techniky za celkovú odhadovanú vyčíslenú hodnotu zákazky 322 428,00 eur bez DPH.

„Predmetom zákazky je vybudovanie regionálneho environmentálneho centra, ktorého zámerom je previesť návštevníka regionálnou ekológiou, environmentálnou tématikou a zároveň vzdelávať ho prostredníctvom názornej ukážky biotopového jazierka so samočistiacou a vodozádržnou funkciou. Biotopové jazierko je demonštračnou ukážkou ako zabrániť prehrievaniu sa územia v meste Holíč a naviac dokáže ovplyvniť mikroklimatické podmienky v regióne Záhoria. Poukázať na príčiny, dôsledky, a čoraz častejšiemu zvyšovaniu počtu tropických dní, vlny horúčav a nerovnomerné rozloženie zrážok pomocou využitia nových prezentačných a interaktívnych technológií,“ píše sa v oznámení na ÚVO.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na  21.02.2022 do10:00 h.

Otváranie ponúk bude 21.02.2022 o 14:00 h. Otváranie ponúk je verejné. Realizácia je online spôsobom z dôvodu aktuálne platných mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením vírusu COVID-19.V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19, bude otváranie ponúk prezenčne na adrese Studnica, n.o., Košická 56, Bratislava 821 08.

 Zdroj: ÚVO www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár