Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Hľadá sa konateľ mestských lesov v Brezovej pod Bradlom


Mesto Brezová pod Bradlom vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie konateľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod Bradlom.

Informuje o tom mesto na svojej web stránke. 

Prihlášky spolu s potrebnými dokladmi zasielajte poštou na adresu Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 90613 Brezová pod Bradlom, alebo doručujte osobne do podateľne Mestského úradu Brezová pod Bradlom, v termíne do 16. novembra 2021.

Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. nie sú záväzné pre menovanie jeho víťaza za konateľa spoločnosti. 

Víťaza výberového konania musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť Mestské zastupiteľstvo Brezovej pod Bradlom a následne v súlade so Zakladateľskou listinou obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. vymenovať valné zhromaždenie. 

Predpokladaný termín nástupu: 1. január 2022. Výberové konanie tu ku stiahnutiu (230.87 kB) 

Zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom www.brezová.sk

 

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Brezovej pod Bradlom na svojom poslednom zasadnutí v schválenom uznesení rozhodli o odvolaní konateľa, ktorý je zároveň aj riaditeľom mestskej spoločnosti Mestské lesy s.r.o, Juraja… 

 

 

 

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár