Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Kúpanie na Gazarke a v priehrade na Brezovej len na vlastné riziko


Voda na priehrade pri meste Brezová pod Bradlom a na vodnej ploche v časti mesta Šaštín – Stráže na Gazarke nevyhovuje na kúpanie. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Priehrada v Brezovej pod Bradlom

Brezovská priehrada zdroj foto: Vlado Miček NaZáhorí

Pred začiatkom kúpacej sezóny 2023 bol vykonaný 19.06.2023 odber vody z vodnej nádrže pri Brezovej pod Bradlom . Z Protokolu o skúškach vzorky č. 2180/23 vyplýva, že zistená hodnota pre ukazovateľ Escherichia coli (zistená hodnota 20 000 KTJ/100 ml; limit 1 000 KTJ/100 ml) nevyhovuje požiadavkám vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. pre uvedený ukazovateľ. spresňuje Regionálny ÚVZ v Trenčíne.

Z dôvodu prekročenia zdravotne významného mikrobiologického ukazovateľa je voda na kúpanie nevyhovujúca a neodporúča sa kúpanie vo VN Brezová pod Bradlom.  Kúpanie vo vodnej nádrži je na vlastné riziko!

Vodná plocha Gazarka Šaštín -Stráže

Šaštín-Stráže a Gazárka Autor: Vladimír Miček
Šaštín-Stráže a Gazárka Autor: Vladimír Miček

Rovnaké odporúčanie platí aj pre vodnú plochu Gazarka Šaštín -Stráže, kde bolo zistené premnoženie cyanobaktérií a nevyhovujúca biologická kvalita vody na kúpanie. Kúpanie vo vodnej nádrži je na vlastné riziko!

zdroj a viac na ÚVZ


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár