Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Lávka cez Teplicu smerom na Kolóniu v Senici je zrekonštruovaná


Od štvrtka 26. 8. 2021 je opäť spriechodnená lávka pri predajni LIDL v Senici. 

“Keďže bola lávka v havarijnom stave, mesto Senica ju z bezpečnostných dôvodov uzavrelo a pokúšalo sa zistiť vlastníka tohto mostíka, aby ho vyzvalo na opravu, nakoľko podľa zákona nemohlo investovať do cudzieho majetku,” informuje o tom na sociálnej sieti mesto Senica.

Vlastníctvo sa nepodarilo preukázať, no havarijný stav lávky už nedovoľoval jej prevádzku. Premostenie Teplice v tejto časti Senice je vo veľkej miere využívané obyvateľmi pri prechode z centra mesta na Kolóniu. Samospráva sa rozhodla havarijný stav lávky opraviť, a tak ju zapísala do svojho majetku. 

“Pri odkrytí pochôdznej vrstvy asfaltu sa zistilo, že nosná konštrukcia mostovky je skorodovaná. Pri oprave bola preto kompletne vymenená nosná časť mostovky a zrealizovaná výmena pôvodnej pochôdznej časti. Vrstvu asfaltu s plechovou nosnou konštrukciou nahradil pozinkovaný oceľový rošt doplnený o antikorový plný plechový pás. Lávku čaká ešte náter ostatných kovových častí,”  dopĺňa Mesto Senica. 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár