Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Mesto iba odporúča nenavštevovať časti skalického lesa


Do časti poľovného revíru Skalica les počas danielej ruje nie je zákaz návštev, mesto Skalica iba odporúča ich nenavštevovať.

Mesto Skalica zverejnilo na svojich stránkach správu Odporúčanie – obmedzenie a zákaz vstupu do časti poľovného revíru Skalica les tu: https://www.skalica.sk/oznamy/odporucanie-obmedzenie-a-zakaz-vstupu-do-casti-polovneho-reviru-skalica-les-3054sk.html , z ktorej nebolo zrejmé, či ide o zákaz alebo iba odporúčanie.

„Okresný úrad vydal na žiadosť užívateľa poľovného revíru odporúčanie a mesto vydá zákaz vstupu do poľovného revíru, respektíve do uvedených častí – lokalít, ktoré sú v “zákaze” uvedené,“ uviedol Pavol Hrnčiar, vedúci pozemkového a lesného odboru na Okresnom úrade v Senici.

„Mesto Skalica zákaz vstupu ani obmedzenie vstupu do časti poľovného revíru Skalica les nevydalo. Stotožňujeme sa so zverejneným odporúčaním Okresného úradu Senica, Pozemkový a lesný odbor č. OU-SE-PLO-2021/010552-002 zo dňa 8.9.2021:Odporúčame predovšetkým z dôvodu bezpečnosti, v prípade návštevy lesných celkov v lokalitách Šumár, Fráterka, Lopata, Blahavy a Čupy, používať pestrofarebné oblečenie a obmedziť pohyb v noci a v čase brieždenia a stmievania. Čas prebiehajúcej danielej ruje je zároveň obdobím odlovu zveri, čo v uvedených lokalitách mimoriadne zvyšuje riziko  poranenia strelnou zbraňou,“ spresnilo mesto Skalica.

Odporúčanie/zákaz trvá od 20. septembra 2021 a z vydaného rozhodnutia nebolo zrejmé o čo vlastne ide. 

 

zdroj foto: NaZahori.sk

 

Predmetné odporúčanie Okresného úradu Senica – pozemkový a lesný odbor sa vydáva pre účely, aby Mesto Skalica v uvedenom čase obmedzilo vstup do uvedených častí Poľovného revíru Skalica les. 

 

 

 

 

 

Podvečer samotu na rozhraní Záhoria a Kopaníc nečakane navštívila skupina turistov. 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár