Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Mesto Senica bude hospodáriť s financiami na úrovni 28,7 milióna eur


Senickí poslanci schválili v utorok 14.12.2021 na svojom zasadnutí rozpočet mesta na rok 2022. Vo výdavkovej časti rozpočtu je plánovaných 28,2 milióna eur.

„Celkové príjmy mesta počítajú so zvýšením o 25 percent oproti roku 2021, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,74 milióna eur viac. Kapitálové príjmy sú rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti roka 2021 vyššie o 2,9 milióna eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je vyšší príjem z transferov zo štátneho rozpočtu na realizované projekty. Príjmy finančných operácií predpokladajú nárast o 1,99 milióna eur, dôvodom nárastu je prijatie investičného úveru a peňažných fondov mesta,” informoval na zastupiteľstve Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia MsÚ.

Rozpočet s prebytkom viac ako pol milióna eur

Mesto Senica bude hospodáriť s financiami na úrovni 28,7 milióna eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu je plánovaných 28,2 milióna eur. Plánovaný prebytok 512.000 eur chce mesto mať pripravené  aby mohlo reagovať na nárast cien energií ako aj na nárast cien pri verejných obstarávaniach a čerpaní eurofondov.
V rámci kapitálových výdavkov počíta rozpočet zhodnotiť majetok mesta na úrovni 7,4 milióna eur. “Z toho by mali ísť štyri milióny do eurofondových zákaziek. Najväčšou investíciou je pokračovanie realizácie cyklodopravných trás v meste, ktoré nás budú ešte na budúci rok čakať, vo výške približne 1,2 milióna eur,” doplnil Mozolič.

V roku 2022 má začať Smart plán mesta za milión eur


„V roku 2022 by sa mala začať aj realizácia projektu smart plánu mesta v investičnej výške milión eur. Ďalšou investíciou je zber kuchynského odpadu vo výške 800.000 eur. Milión eur ide do investícií v školstve, kde sa dokončí realizácia zateplenia budovy školy na Ulici V. P. Tótha, ktorá sa začala už v tomto roku, a na rekonštrukciu miestnych komunikácií pôjde 500.000 eur. Výdavky na sociálnu oblasť budú v porovnateľnej výške ako v roku 2021,” spresnil vedúci finančného oddelenia.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár