Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Mesto Skalica pripravilo návrh zmeny územného plánu mesta


Skalica pripravila návrh na zmenu súčasného územného plánu. Verejnosť ho môže pripomienkovať do 23.12.2021. NaZahori.sk o tom informuje mediálny servis mesta Skalica.

Nový územný plán zohľadňuje rozvoj nových lokalít bývania, rekreácie a poľnohospodárskych usadlostí. Zároveň umožňuje budúce prípravy nových cyklistických trás a dlho diskutovaný obchvat mesta. Ten je v novom územnom pláne posunutý v súlade s požiadavkou obyvateľov Krivých Kútov do vzdialenejšej polohy od obytnej zóny. Všetky navrhované úpravy je možné si prezrieť v grafickej časti zmien a doplnkov.

Mesto novým plánom prispieva aj k podpore ochrany životného prostredia a zohľadňuje závery Koncepcie rozvoja tepelnej energetiky a Nízkouhlíkovej stratégie mesta. Tieto dokumenty stanovujú napríklad vyššie percento zelene a nižšiu zastavanosť jednotlivých lokalít. Umožňujú tiež riešenia takzvaných zelených striech a zelených fasád na budovách či zelených plôch v rámci plochy parkovísk. V Zlatníckej Doline sa v pláne zohľadňujú aktuálne regulácie platné na území mesta.

Oznam o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie spolu s linkom na webovú stránku, kde je dokumentácia zverejnená, nájdete v sekcii „Úradná tabuľa“ na internetovej stránke mesta www.skalica.sk.

Dokumentácia:  https://triplan.sk/aktualne-projekty/ a Oznam.pdf (161.74 kB)


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár