Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Ministerstvo vnútra začalo vydávať občianske preukazy bez fotografie


Ministerstvo vnútra (MV) SR začalo vydávať občianske preukazy (OP) bez fotografie občanom, ktorí nedisponujú dokladom s elektronickým čipom.

Slovenská pošta ich v týchto dňoch doručuje seniorom nad 65 rokov a deťom do 15 rokov. Doklady zasielame na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Informuje o tom MV SR.

Na aký účel slúži OP bez fotografie?

Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Vzhľad dokladu a doručenie

Vizuálne je identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa). 

Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR). 

Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte, si budete môcť prevziať na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Komu sa doklad vydáva?

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Platnosť OP bez fotky

Občiansky preukaz bez podoby tváre vydávaný pre osoby do 15 rokov bude mať platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného OP s fotografiou pri dovŕšení 15 rokov veku. 

Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov. 

Pre osoby staršie ako 65 rokov občiansky preukaz bez podoby tváre je vydávaný s platnosťou tiež na 15 rokov. Ak však občan starší ako 65 rokov požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

MV SR odhaduje, že pre projekt eZdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900 000 občanov do 15 rokov a pre 400 000 občanov starších ako 65 rokov. 

zdroj: Ministerstvo vnútra SR 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár