Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Nezabudnite: Do konca januára treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti


Každý, kto v roku 2021 predal, kúpil, daroval, či zdedil byt, dom, pozemok, prípadne inú nehnuteľnosť, alebo mu bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie, je povinní podať daňové priznanie.

Daňové priznanie treba podať do 31. januára

Daňové priznanie je povinný si podať ako kupujúci (vznik), tak aj predávajúci (zánik). Na jeho podanie zostáva už len pár dní, termín je do 31. januára.

„Daňové priznania je potrebné podať za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Senica a Kunov. Občania môžu podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností osobne na Mestskom úrade v Senici (č. dverí 410), poštou alebo elektronicky (občania, ktorí vlastnia občiansky preukaz s elektronickým čipom, čítačku a prístupové kódy k svojej elektronickej schránke), ,“ za Mesto Senica informovala jej hovorkyňa Tatiana Moravcová.

Zníženie alebo oslobodenie od dane

Zníženie alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti. V prípade, že je občan vlastníkom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S a nemá ho u správcu dane zaevidovaný, je potrebné aj takúto zmenu nahlásiť správcovi dane a to vtedy, ak požaduje zníženie dane na byt alebo rodinný dom a to podaním daňového priznania k dani z nehnuteľnosti s prílohou na zníženie alebo oslobodenie od dane.

Správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % u stavieb na bývanie a bytov držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Ďalej správca dane ustanovuje zníženie dane o 50 % u stavieb na bývanie a bytov, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov.

Bližšie informácie k daňovým priznaniam

„Rozhodnutia k dani z nehnuteľností sa budú zasielať koncom mája 2022 prostredníctvom Slovenskej pošty. Bližšie informácie k daňovým priznaniam poskytnú pracovníčky Oddelenia správy daní a poplatkov Mestského úradu v Senici,“ doplnila Moravcová.

Kontakt na zamestnankyne MsÚ: Erika Kolajová a Zuzana Manďáková, Tel. č.: 034/ 6987633, 0915 704 773, E-mail: erika.kolajova@senica.sk , zuzana.mandakova@senica.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár