Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Obecný úrad v Dojči prechádza rekonštrukciou


zdroj foto: NaZahori.sk

Obec Dojč, ako verejný obstarávateľ, vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk zákazky na realizáciu stavebných prác na objekte miestneho obecného úradu.  

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu ” Obecný úrad Dojč rekonštrukcia”Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 609 181,69 eur bez DPH.

Obstarávanie sa týka projektu / programu financovaného z fondov Európskej únie, operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.

Lehota na predkladanie ponúk pre záujemcov je do 2.11.2021 09:00 hodiny. Otváranie ponúk bude 2.11.2021 o 11:00 hodine. Sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční na adrese: Obec Dojč, Dojč 125, 906 02. 

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov zverejnených na ÚVO.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk

[pinf_eventgallery event=’dojc20210919′ attr=images mode=lightbox max_images=18 thumb_width=120 ]

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár