Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Ocenenie pre najlepších senických študentov pri príležitosti Dňa študentstva

Ocenenie pre najlepších senických študentov pri príležitosti Dňa študentstva. Zdroj: Mesto Senica

Študentský parlament a mesto Senica si v novembri pripomínajú Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný deň študentstva. Podľa informácií od hovorkyne mesta Senica Tatiany Moravcovej pre www.Zahoracka.TV, pri príležitosti Dňa študentstva, senická radnica ocenila najlepších študentov stredných škôl.

Slávnostné oceňovanie mladých talentov

Študentský parlament mesta Senica, zastrešovaný Centrom voľného času (CVČ) Senica, a mesto Senica sa spojili, aby pri príležitosti štátneho sviatku 17. novembra poctili najlepších študentov. Tento deň si pripomíname ako Deň boja za slobodu a demokraciu a tiež ako Medzinárodný deň študentstva.

Laureáti ocenenia

Ocenenie si prevzali študenti zo štvorice senických stredných škôl. Celkovo šestnásť študentov prevzalo ocenenia z rúk primátora Senice Martina Džačovského, riaditeľky Centra voľného času Silvie Krišákovej, koordinátora práce s mládežou v meste Mareka Štítneho a predsedníčky Študentského parlamentu Senica Lívie Valachovičovej.

Medzi ocenenými bola aj laureátka Ceny Senickej mládeže, pedagogička Obchodnej akadémie Senica Katarína Šalíková, a laureátka Ceny študentského parlamentu mesta Senica, Ema Poláková, gymnazistka a šéfredaktorka Študentských listov.

Kritéria výberu

Predsedníčka študentského parlamentu L. Valachovičová objasňuje, že kritériá pre výber najlepších študentov boli nastavené podľa vynikajúcich študijných výsledkov. Zároveň aj podľa aktivity pri účasti na olympiádach a súťažiach, reprezentácii školy, tvorbe časopisu, práci v študentskej rade, v spoločenských organizáciách, medzinárodných aktivitách a podobne.

Budúcnosť v rukách mladých

Primátor Senice vyjadril svoju nádej do budúcnosti s cieľom motivovať mladých ľudí k tomu, aby pokračovali vo svojej ceste s odhodlaním a vášňou. Primátor tiež zdôraznil, že vzdelanie a osobný rast sú kľúčovými prvkami pre budúcnosť a vyjadril hrdosť na to, že môže byť svedkom úspechu týchto študentov.

Podpora mladých

Marek Štítny, koordinátor študentského parlamentu a zároveň práce s mládežou, hovoril o dôležitosti vytvárania vhodných podmienok a podpory pre mladých ľudí. Ocenil, že mnoho mladých ľudí uvažuje nad štúdiom v zahraničí. To je prínosné pre naberanie skúseností. Zároveň zdôraznil, že je dôležité, aby mladí ľudia videli svoju budúcnosť v našom meste.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár