Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

FOTO: Osuské – história


Obec Osuské leží v povodí rieky Myjava. Patria k nej osady Rásnik a Ropov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262.

Prvá osada – slovanské sídlisko z doby veľkomoravskej, vznikla asi v 10. storočí medzi dnešnými obcami Osuské a Prietrž. Obydlia osadníkov sužovali časté povodne, preto sa rozhodli presťahovať. Asi v roku 1050 vytvorili novú osadu, ktorú pomenovali Osušina, základ súčasnej obce.

Obec patrila rôznym panstvám medzi nimi Apponyiovcom (1568) či Pálffyovcom (1855). Určité obdobie bola obec rozdelená na dve časti, a to erdúcku časť, ktorá patrila grófovi Erdödymu a korlátsku časť, ktorá patrila grófovi Kondrádymu. Každá strana mala svojho richtára aj bubeníka.

[pinf_eventgallery event=’osuske20211002′ attr=images mode=lightbox max_images=14 thumb_width=120 ]

V roku 1715 bolo v obci 27 poddanských a 26 želiarskych domácností. Prvé sčítanie obyvateľstva sa uskutočnilo v roku 1787, v obci žilo v 39 domoch 414 ľudí. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 mala obec Osuské 611 obyvateľov. K  31.12.2019 bolo v obci prihlásených k trvalému pobytu 605 občanov. Z toho 323 žien a 282 mužov. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo je zamestnané v blízkych, ale i vo vzdialenejších mestách.

Pamiatky

Kostol bol postavený v rokoch 1619 – 1631, pôvodne v renesančnom štýle, neskôr bol prestavaný do barokového štýlu. Murovaný organový chór pochádza z roku 1844, bočné oltáre pochádzajú z 18. storočia. Posledná rekonštrukcia bola vykonaná v rokoch 1980-82.

Kaplnka – dali ju postaviť v roku 1666 Ján a Juraj Ďurišoví.

Kamenné sochárske práce  – k najcennejším patrí súsošie Kalvária z 2. polovice 18. storočia   a Trojičný pomník z 19. storočia. Sochy svätých lemujú ulicu Emanuela Lehockého.

V obci sa nachádza chránený prírodný výtvor – Osuská lipa, vek ktorej bol odhadnutý na 210 rokov. Cez obec preteká rieka Myjava, ktorá je vyhlásená za prírodnú rezerváciu..

zdroj: Obec Osuské


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár