Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk
Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

Peter Valiska Timečko: Politikum

17 júna, 2022 - 10 augusta, 2022

Peter Valiska Timečko prostredníctvom svojho svetelného objektu otvára diskusiu o politických pomeroch v slovenských reáliách.

Politikum vstupuje do ľudí

Je to diskusia o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch hodnotovej spoločenskej krízy. Politikum vstupuje do ľudí a vytvára tak akciu politického tlaku o rôznych témach, ktoré formujú prijímateľa „politiky“. Svetelný objekt otvára vizuálnu diskusiu o tom, či nás politici modelujú alebo deformujú. Či majú morálny kredit, alebo ho iba predstierajú. Či sa už dá o obyvateľoch Slovenska hovoriť ako o „homo politicus“ a „homo economicus“, alebo ešte potrebujeme dlhší vývojový čas viacerých generácií. Všetky tieto apelatívne myšlienky obsahuje svetelný objekt s názvom POLITIKUM.

V tvorbe autora je tradícia Andyho Warhola

V tvorbe Petra Valiska Timečku vidím živú tradíciu pokračovať v odkaze Andyho Warhola. Živý odkaz práce s dennou tlačou v akejkoľvek podobe, kde sa ukazujú ľudia v bulvárnom spravodajstve. Je to tradícia reagovať /akcia-reakcia/ a aplikovať princípy fungovania bulvárneho výtvarného znaku–reprezentácie vo výtvarnej reči, výpovedi.

Záhorská galéria

Svetlo prechádza cez štruktúru mucholapiek

Keďže o obsahu výtvarného diela najviac hovoria použité výtvarné prostriedky a materiálová realizácia, je dôležité uvedomiť si, že svetlo v objektoch prechádza cez štruktúru mucholapiek, ktorá tvorí svetlú časť graficky vykontrastovaných portrétov. Grafický znak portrétu znamená rozdelenie grafickej formy na svetlú a tmavú formu. Svetelná časť portrétu tak nadobúda ďalšie významy, ak spozorujeme, že na štruktúre mucholapiek sa nachádzajú prilepené muchy a iný hmyz. Práca s lepkavým materiálom obsahuje v sebe aj myšlienky procesuálnosti a postupného nalepovania hmyzu.

Politikum re-definuje diskusiu

Svetelný objekt POLITIKUM re-definuje diskusiu o morálnej mizérii prítomnej v hodnotení morálky a morálnych kompetencií. Je to proces, keď vizuálny podnet môže podporiť v divákovi upevňovanie morálnych postojov a vnímavý návštevník  si môže dotvoriť svoj seba-obraz.

Výsledkom vnímania svetelno-grafického objektu je rozšírená schopnosť diváka používať kritické myslenie – kritické videnie pri citlivom výbere farebných a materiálových výtvarných vyjadrovacích prostriedkov.

Galéria nad schodiskom provokuje k premýšľaniu o hodnotách a postojoch „politiky“.

Autor: Peter Valiska Timečko (SK)

Titul výstavy: POLITIKUM

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici – Galéria nad schodiskom, Sadová 619/3

Kurátor: Róbert Makar (SK)

Otvorenie výstavy: 17.06.2022 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy do: 10.08. 2022

Galéria nad schodiskom je názov výstavného priestoru na prízemí Záhorskej galérie.

Peter Valiska Timečko: Politikum
Peter Valiska Timečko: Politikum

Podrobnosti

Začiatok:
17 júna, 2022
Koniec:
10 augusta, 2022
Udalosť Kategória:
Udalosť Značky: