Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Pri križovatke v Malackách vyrástol Záhorácky lesík


Centrum mesta Malacky sa zazelenalo.

Na trojuholníku pri odbočke z nadjazdu k Bille, ktorý v minulosti slúžil ako miesto pre reklamné nosiče, pribudlo 10 borovíc.

Symbolický odkaz na prírodu Záhoria

Každá z borovíc meria 5 metrov a váži viac ako dve tony Ide o súčasť projektu Park Sasinkova.  Na tomto mieste vznikne ešte náznak pieskovej duny ako symbolický odkaz na prírodu Záhoria.

Aby mala nová zeleň dostatok vlahy, upraví sa okolie tak, že k boroviciam bude pritekať dažďová voda z priľahlého parkoviska aj z nadjazdu.

Výsadba borovíc je prvým signálom veľkých zmien v tomto priestore – mesto má spracovaný koncept rekonštrukcie Sasinkovej spolu s pridaním nového odbočenia z nadjazdu doprava práve na Sasinkovu.

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár