Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Senica: Obnovy sa dočkal aj Dom smútku v Kunove


Po oprave Domu smútku v mestskej časti  Čáčov, následne v Senici, prišla na rad aj budova slúžiaca na smútočné obrady v miestnej časti Kunov. 

NaZahori.sk o tom informovala Lucia Vajdová, z Mestského úradu Senica.

Nová fasáda, vyčistená a opravená strešná krytina, nová dlažba a vstupné schody, upravené okolie a ďalšie rekonštrukčné práce prinavrátili budove dôstojnosť na poslednú rozlúčku so zosnulými obyvateľmi Kunova.

Objekt Domu smútku v Kunove bol realizovaný v roku 1998. Od jeho výstavby tu nebola vykonaná žiadna zásadná oprava, na budove prebiehala len základná údržba, čo sa podpísalo na jej zhoršenom technickom stave. „Stavebné úpravy spočívali v eliminovaní zlého technického stavu objektu najmä po stránke vlhkosti v obvodovom murive, sadania vonkajšieho schodiska a zlého stavu exteriérovej dlažby, drevených prvkov, strešnej krytiny a podobne,“ povedala vedúca Majetkovo-právneho oddelenia MsÚ Gabriela Olejárová

Dom smútku v Kunove dostal novú fasádnu farbu. Na streche budovy bolo urobené nové podbitie. Bolo potrebné odstrániť komplet krov nad kruhovými apsidami až po betónovú konštrukciu a zrealizovať nad nimi novú konštrukciu plochej strechy.

Na sedlovej streche boli vymenené iba niektoré poškodené časti, no vyčistením strešnej krytiny a nanesením bielej fasádnej farby sa budova domu smútku krásne rozžiarila. Tento dojem umocňuje aj vyčistené a upravené okolie.

Spevnený bol svah za domom smútku a okolo neho boli urobené odvodňovacie žľaby a okapové chodníky, aby už nedochádzalo k vlhnutiu muriva. Do upraveného terénu bol vysiaty nový trávnik. 

Výraznou premenou prešiel aj vstup do budovy, kde bolo vybudované nové betónové schodisko so zábradlím a pôvodnú rozbitú dlažbu pri vstupe nahradila nová gresová dlažba. Vnútro domu smútku bolo vymaľované a vnútorné priestory ešte v blízkej dobe doplní nové sedenie. 

„V meste Senica sa posledné roky venujeme skvalitneniu domov smútku a celkovo cintorínom. Momentálne sa dokončuje realizácia spevnených plôch na cintoríne v Senici. Nové chodníky pribudli počas leta v novej časti cintorína a do konca septembra budú hotové aj chodníky okolo domu smútku,“ doplnil informácie primátor mesta Martin Džačovský.  

Začala rekonštrukcia Domu smútku v Kunove

archív 16.6.2021

Stavebné úpravy Domu smútku v Kunove v mestskej časti Senice sú zamerané na opravu nevyhovujúceho technického stavu objektu.

Viac TU: https://www.nazahori.sk/senica/item/4757-senica-zacala-rekonstrukcia-domu-smutku-v-kunove 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár