Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Senická ZŠ V. Paulínyho Tótha bude kompletne zateplená a s novou fasádou


Senická radnica sa pustila do kompletného zateplenia budovy ZŠ V. Paulínyho Tótha. NaZahori.sk o tom informovala Tatiana Moravcová, hovorkyňa mesta.

Mesto Senica sa pustilo do rekonštrukcie ďalšej svojej budovy. Celkovo 521 žiakov Základnej školy Viliama Paulínyho -Tótha sa môže tešiť na vynovenú školu, ktorá dostane kompletné zateplenie a novú fasádu. Okrem obvodového plášťa bude zateplená aj strecha školy, čím by sa mala znížiť energetická náročnosť budovy. Práce si vyžiadajú investíciu z rozpočtu mesta v objeme viac ako 648 tisíc eur.

Mesto Senica postupne rekonštruuje školské zariadenia vo svojej pôsobnosti.Zrekonštruované boli už dve základné školy zo štyroch v Senici, rovnako aj ďalšie budovy určené na výchovno-vzdelávací proces: základná umelecká škola a viaceré materské školy.

Práce na zateplení ZŠ Viliama Paulínyho- Tótha realizuje spoločnosť STAVOMAL Slovakia, spol. s r. o. z Galanty, ktoré sú plánované na sedem mesiacov.Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy, zníženie tepelných strát spôsobených prechodom tepla, úspora energií, eliminuje, resp. zníži sa kondenzácia vodných pár a prispeje sa k zníženiu emisií skleníkových plynov i ku zlepšeniu životného prostredia. Zároveň sa zvýši celková kvalita využitia tohto objektu.

„V dobe, kedy nie je dostatok zatepľovacieho materiálu na trhu a ceny idú neustále nahor, to bola náročná úloha. Dlhodobo sme pracovali na tomto projekte a teším sa, že budeme mať ďalšiu školu nielen krajšiu, ale aj s nižšou spotrebou energií. Zateplením strechy, obvodového plášťa a sokla vznikne úspora energií na úrovni 55,71 percenta za rok, čo predstavuje úsporu 18,2 ton emisií skleníkových plynov za rok,“ povedal primátor mesta Martin Džačovský.                                                           

„Zateplenie obvodového plášťa bude realizované minerálnou vlnou, sokel extrudovaným polystyrénom a podkrovné časti fúkanou celulózou. Zo strechy bude odstránená pôvodná krytina, ktorá bude nahradená novým falcovým pozinkovaným plechom. Vymenené budú aj pôvodné dažďové zvody, vonkajšie parapety, oplechovanie atíkokapovým plechom, či oplechovanie prestrešení. Sklobetónové tvarovky na schodiskách budú vymenené za neotváravé okná s izolačným trojsklom,“ vyratúva v skratke prehľad prác Mária Výletová, ktorá má investície na školách „pod palcom“ už dlhé roky. Podľa jej slov, práce na zatepľovaní budovy neovplyvnia chod výučby na škole.

 

 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár