Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

VIDEO: Skalica chce zobrať úver 730.000 eur, v dôvodovej správe chýba na čo


Na pondelkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici 23. augusta 2021 bude jedným z hlavných bodov programu, schválenie úveru vo výške 730.000 eur. Mesto v dôvodovej správe vysvetlilo iba časť výdavkov, chýba zdôvodnenie na viac ako polovicu úveru vo výške 455.000 eur.

Z úveru má putovať časť financií na bežné výdavky, čo je možné len vďaka úprave zákona počas pandemického obdobia. Keďže ide o neštandardný krok, zobrať si úver aj na bežné výdavky, oslovili sme otázkami poslancov mestského zastupiteľstva, aby pre občanov ozrejmili, prečo sú za alebo proti úveru. Na otázky odpovedal jediný poslanec, dvaja sa ospravedlnili, že odpovedia až po zasadnutí zastupiteľstva. Ostatní neodpovedali vôbec. Či je takáto komunikácia smerom k občanom, ktorí platia dane do rozpočtu dostatočná, si môže každý urobiť sám.

Dôvodová správa má vážne nedostatky

Ak sa pozrieme na dôvodovú správu, zistíme, že je v nej množstvo nezanedbateľných nedostatkov. Začnime s tým, že úver sa berie vo výške 730.000 eur. „Keďže sa nám nepodarilo predať majetok, hľadáme financie, ako investície zabezpečiť,“ uviedla primátorka mesta Anna Mierna. V dôvodovej správe sa píše o dvoch neúspešných predajoch v celkovej výške 465.000 eur. Na mieste je otázka, prečo sa musí brať úver vyšší o viac ako štvrť milióna (265.000) eur?

Chýba vysvetlenie, kam pôjde 455.000 eur

Ešte menej dôveryhodne vyzerá zdôvodnenie, na čo mesto plánuje úver využiť. Pri investíciách vyčíslilo mesto iba 3 úseky chodníkov v celkovej výške 145.000 eur. Na bežné výdavky podľa zdôvodnenia poputuje 130.000 eur. Okrem rekonštrukcie kultúrneho domu aj na bežné výdavky mestskej polície a mestského úradu a tiež na manažment investícií.

Mesto tak z úveru vo výške 730.000 eur vysvetlilo iba 275.000 eur, kam pôjde zvyšných 455.000 eur nevysvetlilo. „Z projektov by malo ísť 50.000 eur na oplotenie kontajnerov, takisto chceme opravovať chodníky na Obrancov mieru, SNP, z Kauflandu k Jazerným poliam a chodníky na Valachovej ulici. Takisto by sme z toho chceli vykryť financovanie umelého trávnika na tréningovom ihrisku. Toto sme vybrali na základe požiadaviek občanov a aktuálnej situácie,“ doplnila informáciu primátorka Anna Mierna.

Ak pripočítame oplotenie kontajnerov, o ktorom informovala primátorka, ale v dôvodovej správe chýba, zostáva suma 405.000 eur. Má sa to rozumieť, že tá pôjde na financovanie umelého trávnika na tréningovom ihrisku? Alebo sú plánované ďalšie investície? Aké a prečo nie sú spomenuté v dôvodovej správe?

Umelá tráva mala byť v spolupráci so SFZ

Čo sa týka umelej trávy, o tej sme písali už v minulosti ( Na novú umelú trávu si v Skalici musia počkať (nazahori.sk) ), pôvodne na jeho rekonštrukciu urobil Slovenský futbalový zväz (SFZ) verejnú súťaž (Vyhľadávanie zákaziek – Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk)), ktorú zväz následne zrušil. Podľa zdôvodnenia by každý klub mal dostať od SFZ 100.000 eur a zvyšnú sumu zainvestovať z vlastných prostriedkov. A keďže majiteľom športového areálu je mesto, financie by mali ísť z mestskej kasy.

Dôvodová správa v dvoch odstavcoch

Celý text dôvodovej správy je okrem legislatívneho rámca a zverejnených výdavkov vysvetlený v dvoch odstavcoch, ktoré uverejňujeme v plnom znení bez úprav.

Mesto Skalica, v súvislosti s predpokladaným nenaplnením príjmovej časti bežného a kapitálového rozpočtu, oslovilo 4 komerčné banky so žiadosťou o predloženie ponuky komerčného úveru na financovanie bežných výdavkov a investičných akcií vo výške 730 000 EUR s možnosťou predčasného splatenia, v prípade naplnenia kapitálových a bežných príjmov.

Návratné zdroje financovania navrhujeme použiť vo výške 600 000 EUR na financovanie schválených kapitálových výdavkov, ktoré z titulu výpadku kapitálových príjmov, by nebolo možné realizovať, a zároveň na financovanie investičných zámerov zo zásobníka plánu investícii na r.2021 a prípadne na splátky istín. Zvyšných 130 000 EUR navrhujeme použiť na úhradu bežných výdavkov, a to na kofinancovanie grantu na obnovu kultúrneho domu, na financovanie výdavkov MsP a MsÚ a manažment investícií.

O tom, či je to dostatočné vysvetlenie pre tak vysoký úver, opäť necháme na každého Skaličana.

Vzhľadom na to, že nie je vysvetlené, kam pôjde väčšia časť úveru je naozaj zvláštne, že ekonomická komisia odobrila zobrať takýto úver bez toho, aby bolo zverejnené využitie týchto financií. Uvidíme ako sa k tomu postavia poslanci.

Predpokladáme, že na zasadnutí zastupiteľstva bude vysvetlené, kam majú byť financie určené. Ale je zodpovedné od poslancov schváliť úver, keď s o jeho využití dozvedia na poslednú chvíľu? Mali čas prediskutovať tieto náklady s občanmi, premyslieť si, či nie sú v meste investičné aktivity, ktoré sú pre občanov dôležitejšie a prospešnejšie?

Mesto už v roku 2019 zvyšovalo dlh

Dôležitá je aj informácia, že mesto Skalica pod novým vedením už v roku 2019 dokázalo zvýšiť zadlženie mesta o viac ako pol milióna (531.652) eur, pričom v predchádzajúcich 4 rokoch dlh mesta pravidelne klesal. Vyplýva to zo zverejnených údajov hospodárenia obcí od INEKO Hospodárenie, miest, obcí, VÚC a ich organizácií (hospodarenieobci.sk) . Za rok 2020 zatiaľ zverejnené výsledky neboli.

Rozmenené na drobné to je na zvýšenie dlhu na jedného občana Skalice o 34,46 eura na 202,19 eura.

Je na každom zodpovednom hospodárovi, či si zoberie úver a na čo. Každý občan, ak si berie úver alebo hypotéku zvažuje, do čoho peniaze investuje. Občania by si mali uvedomiť, že úver, ktorý si berie mesto, sú ich peniaze a v konečnom dôsledku ho musia splácať práve Skaličania. Mali by dať preto poslancom najavo, kam chcú aby boli ich financie investované.

zdroj: Mesto Skalica / MsZ 23.8.2021 – Pozvánka + program.pdf

zasadnutie MsZ v Skalici, 23.8.2021

TV Skalica

KOCR Bratislava region

Pridaj komentár