Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Skalica: Nemocnica obstaráva vozidlo RLP s vybavením, nedostala žiadnu ponuku


Fakultná nemocnica AGEL Skalica vypísala verejné obstarávanie na technické a materiálne vybavenie záchrannej zdravotnej služby. Celková odhadovaná hodnota zákazky bola 285.838,22 eura bez DPH.

Zákazka bola rozdelená na tri časti. Predmetom prvej časti bolo dodanie vozidla RLP, kde bola predpokladaná hodnota zákazky vo výške 190.180 eur bez DPH. Predmetom druhej časti bolo dodanie vybavenia vozidla s odhadovanou hodnotou 90.758,50 eura bez DPH. V tretej časti zákazky sa obstarávalo dodanie plazmového dezinfektora, kde sa predpokladala hodnota zákazky vo výške 4899,72 eura bez DPH.

Všetky tri časti obstarávania sa týkali projektu financovaného z fondov Európskej únie. Záujemcovia mohli svoje ponuky podávať do 10. januára. Nakoniec však ani jedna časť zluvy nebola pridelená. „Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté,“ zdôvodňuje neudelenie zákazky vestník Úradu verejného obstarávania (ÚVO).

Postup zadávania zákazky bol zrušený, nakoľko nebola doručená ani jedna ponuka – týka sa to všetkých častí predmetu zákazky. „Obstarávateľ vyhlási verejné obstarávanie na rovnaký predmet zákazky rozdelený na 3 časti opätovne a to nadlimitným postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ informuje vestník ÚVO.

zdroj: ÚVO


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár