Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Skalica vyhlásila súťaž na nakladanie s odpadom za viac ako 5,5 milióna eur


Mesto Skalica vyhlásilo verejné obstarávanie (VO) na Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica na obdobie 5 rokov.

Informuje o tom vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Skalica na 60 mesiacov. Odhadovaná hodnota zákazky je stanovená na 4 732 899,50 EUR bez DPH ( 5 679 479,40 s DPH).

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 150 000 eur. 

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je stanovená na 21.09.2021 10:00 h. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané musí platiť do 31.08.2022. Otváranie ponúk je stanovené na 21.09.2021 o 14:00 hodine.

Viac v priložených dokumentoch.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica

Mesto Skalica

zdroj: (ÚVO) www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár