Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Skalická nemocnica má nový pľúcny ventilátor za 32.400 eur


Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny skalickej nemocnice pomáha nový pľúcny ventilátor pri záchrane najkritickejších pacientov. NaZahori.sk o tom informovala Martina Pavlíková, hovorkyňa skupiny AGEL SK

Prístrojová podpora dýchania je súčasťou lekárskej starostlivosti

Adekvátna prístrojová podpora dýchania je nevyhnutnou súčasťou komplexnej lekárskej starostlivosti vo Fakultnej nemocnice AGEL Skalica. Požiadavka na stále kvalitnejšie vybavenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti (OAIM) kopíruje súčasný stav a vývoj ochorení pacientov nemocnice. Nový pľúcny ventilátor, ktorým skalická nemocnica disponuje, umožňuje zvládať ťažké stavy zlyhávania pľúc a plní potreby ventilácie aj u najkritickejších pacientov.

Pľúcny ventilátor sa používa u pacientov s akútnym zlyhaním dýchania

Pľúcny ventilátor sa používa u pacientov s akútnym zlyhaním dýchania alebo s akútnym zhoršením chronického zlyhávania dýchania. Ventilátor Dräger Evita V600 v sume 32.400 eur financovala nemocnica z prostriedkov EÚ. Bolo to v rámci projektu s názvom „Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19”. Spoluúčasť nemocnice na financovaní predstavovala 10% obstarávacej ceny zariadenia.

Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Rastislav Sabanoš. zdroj: FN Agel Skalica
Primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnice AGEL Skalica MUDr. Rastislav Sabanoš. zdroj: FN Agel Skalica

Ide o jeden z najmodernejších prístrojov na trhu

,,Ide o jeden z najmodernejších prístrojov umelej pľúcnej ventilácie dostupný na trhu, ktorý umožňuje nastaviť celú škálu invazívnych a neinvazívnych ventilačných režimov,” uviedol primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Rastislav Sabanoš. Zároveň doplnil: „Prístroj, aj keď nefyziologicky, plne nahrádza a špeciálnymi ventilačnými režimami aj podporuje spontánne dýchanie pacienta.”

Spolu s týmto pľúcnym ventilátorom aktuálne disponuje nemocnica celkovo s 12 pľúcnymi ventilátormi. Tie sa využívajú na OAIM a 4 prístrojmi s možnosťou neinvazívnej dychovej podpory. Využívajú sa na reprofilizovaných COVID oddeleniach u pacientov, ktorí zatiaľ nevyžadujú invazívnu umelú ventiláciu pľúc.

Mimo pandémiu sú ventilátory primárne pre pacientov so zlyhaním dýchania

V čase mimo pandémiu sa ventilačné prístroje využívajú na zabezpečenie ventilácie a respirácie primárne u pacientov so zlyhaním dýchania. Napr. u pneumónií u pacientov v septickom stave, pri zlyhávaní srdca s pľúcnym opuchom, u pacientov s poškodením dýchacieho centra mozgu rôznej etiológie).

„Počas tretej vlny pandémie sme odventilovali cez 20 pacientov s pneumóniou pri nákaze covid-19. U bdelých pacientov sa sprvu snažíme o zachovanie spontánneho dýchania cez špeciálne ventilačné režimy buď tvárovou maskou alebo helmou za prísneho monitorovania. Vzhľadom k ťažkému poškodeniu pľúc bolo u každého pacienta rýchlo nutné zabezpečenie dýchacích ciest invazívne. A to endotracheálnou kanylou a uvedením pacienta do umelého spánku. Napriek našej enormnej snahe a liečbe založenej na odporúčaniach našich i svetových spoločností je mortalita veľmi vysoká,“ s poľutovaním konštatoval primár.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár