Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Skalický rodák Marián Varga by mal dnes 75 rokov


Marián Varga sa narodil 29. januára 1947 v Skalici. Bol slovenský hudobník, hudobný skladateľ, klavirista a hráč na hammond organe. V kontexte česko-slovenskej hudobnej kultúry druhej polovice 20. storočia významná osobnosť hudobne sa pohybujúca tak v oblasti autonómnej, tzv. vážnej hudby; rockovej hudby; ako aj improvizovanej alebo experimentálnej hudby.

V roku 1967 sa stal členom kapely Prúdy, s ktorou natočil a autorsky sa spolupodieľal na legendárnom albume Zvoňte, zvonky. Marián Varga ovplyvnený Brianom Augerom a Keithom Emersonom založil v roku 1969 hudobnú skupinu Collegium musicum, ktorej albumy Konvergencie, Zelená pošta, Collegium Musicum Live alebo Divergencie predstavujú hlavné piliere česko-slovenskej rockovej hudby.

Po rozpade kapely Collegium musicum v roku 1979 sa Marián Varga hudobne prezentoval prostredníctvom sólových projektov, na ktorých skúmal oblasť experimentovania, „komponovania v okamihu“ alebo „vynachádzania hudby“: voľne a objavne v nej spájal princípy písanej a improvizovanej kompozície (na albume Stále tie dni, 1984; Hudobné Happeningy, 2018); rozvíjal metódu práce s modelom (na albumoch Stále tie dni, 1984, Solo in Concert, 2003).

Marián Varga je aj spoluautorom hudby k prvému česko-slovenskému rockovému muzikálu Cyrano z predmestia z roku 1977. V roku 1982 získal Cenu Zväzu slovenských skladateľov za mimoriadny tvorivý prínos v oblasti slovenskej populárnej hudby s prihliadnutím na dvojalbum Divergencie.

V roku 2003 mu bola udelená cena hudobnej akadémie za celoživotné dielo; v roku 2004 získava Veľkú cenu SOZA, v roku 2015 mu bol udelený Pribinov kríž druhej triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia a Radio Head Awards za prínos do hudby. V roku 2016 dostal cenu Pavla Straussa, ktorá sa udeľuje významným slovenským osobnostiam za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia a v roku 2016 získal Krištáľové krídlo – ocenenie udeľované osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu.

Marián Varga zomrel 9. augusta 2017, vo veku 70 rokov v Chorvátskom Grobe. Onedlho po jeho úmrtí vznikla Spoločnosť Mariána Vargu, ktorej cieľom je zachovať jeho odkaz. V roku 2019, pri príležitosti 50. výročia vydania albumu Zvoňte, zvonky vydala CD box s názvom Marián Varga Collected Works I. Kolekcia obsahuje 15 remasterovaných albumov, rôzne bonusy a knihu s dovtedy nepublikovanými materiálmi a fotografiami.

Zdroj: Wikipédia a web marianvarga

https://www.nazahori.sk/2018/01/30/skalicou-znela-spomienka-na-vargu/
https://www.nazahori.sk/2018/01/20/spomienkovy-koncert-marian-varga-70-1/

KOCR Bratislava region

Pridaj komentár