Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Socha na stĺpe v Šaštíne-Strážach je národnou kultúrnou pamiatkouRozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bola Socha na stĺpe (Panna Mária Immaculata) v Šaštíne-Strážach vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).

Kamenná baroková socha v Šaštíne-Strážach znázorňujúca Pannu Máriu v ikonografickom stvárnení Immaculaty, predstavuje hodnotnú autenticky zachovanú kamenosochársku prácu 18. storočia.

Šaštínsko-strážsky mariánsky stĺp patrí ku skupine hodnotnejších sochárskych diel tohto ikonografického typu, ktoré vznikli v rámci trnavského kraja v 18. storočí.

Architektonicko-výtvarné riešenie stĺpu so sochou Panny Márie Immaculaty reprezentuje v baroku rozšírený typ exteriérového votívneho diela. Zachovaný je vo veľkej miere autenticity s niekoľkými menšími sekundárnymi zásahmi, ktoré však nenarušili pôvodný výraz objektu.

Socha na stĺpe zdroj: Mesto Šaštín-Stráže

Podľa kanonickej vizitácie z roku 1788 dala stĺp na námestí postaviť rodina Kollaniová, ktorá sa oň aj ďalej starala. Jedna z mála stručných informácií o vzniku stĺpu pochádza z novšej monografie obce z roku 2018, v ktorej je uvedená pod názvom „Socha Nepoškvrneného počatia – Šaštín“ s rokom vzniku 1734. Nakoľko sa na stĺpe nezachoval žiadny nápis ani datovanie, možno len predpokladať, že tento údaj pochádza z archívnych prameňov.

 Na základe prvého vojenského mapovania z obdobia medzi rokmi 1769-1784 je však zrejmé, že v tomto období už na námestí stĺp stál. Jeho situovanie potvrdzujú aj plány z druhého a tretieho vojenského mapovania z 19. storočia. Z uvedeného vyplýva, že stĺp so sochou bol na námestí postavený s najväčšou pravdepodobnosťou už v prvej polovici 18. storočia. V prospech tohto datovania hovorí aj samotný výraz sochárskej zložky a celkové kompozičné riešenie, ktoré odkazuje na výtvarné tendencie prvej polovice 18. storočia. 

Napriek zlému stavebno-technickému stavu sa pamiatka zachovala vo vysokej miere autenticity. Vzhľadom na zlý stavebno-technický stav si objekt vyžaduje reštaurovanie. 

Spracovanie podkladov pre vyhlásenie uvedenej sochy za NKP bol prvý krok mesta na jej záchranu.

Stĺp so sochou Panny Márie IMMACULATY

zdroj: http://www.mestosastinstraze.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár