Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Sociálny podnik mesta Senica hľadá pomocného pracovníka a prevádzkara kaviarne


Sociálny podnik mesta Senica hľadá do svojich radov zamestnancov na dve pracovné pozície. NaZahori.sk o tom informovala konateľka Sociálneho podniku mesta Senica s.r.o. Nora Černáčková.

Jedna pozícia je pomocný pracovník na prácu vonku ako je kosenie, hrabanie, starostlivosť o zeleň a druhá pozícia je na prevádzkara kaviarne, ktorá bude v budove DAVu.

Záujemcovia doručia svoje žiadosti s požadovanými prílohami na adresu: Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, do 7.2.2022 do 12.00 hod na Sekretariát sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. osobne alebo poštou.

Pomocný pracovník

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: do 7.2.2022 do 12.00 hod

Popis pracovnej pozície:

 • obsluha traktorovej kosačky
 • jednoduché práce vo vonkajších a vnútorných priestoroch, čistenie údržba verejných priestranstiev
 • starostlivosť o zeleň
 • kosenie
 • hrabanie lístia
 • menšie opravy mestského majetku

Pracovný pomer: na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou s možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce: Intravilán a extravilán mesta  Senica

 Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou

Ďalšie predpoklady: 

 • vodičský preukaz typu B
 • zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady:

 • fyzická zdatnosť
 • flexibilita
 • zodpovednosť za vykonanú prácu
 • tímová spolupráca

Požadované doklady k žiadosti :

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Mzdové ohodnotenie:

646 EUR v hrubom / mesačne + odmeny

Záujemcovia doručia svoje žiadosti s požadovanými prílohami na adresu:

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, do 7.2.2022 do 12.00 hod na Sekretariát sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. osobne alebo poštou.

NaZahori.sk

Prevádzkar kaviarne

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: do 7.2.2022 do 12.00 hod

Popis pracovnej pozície:

 • riadenie bezproblémového chodu zverenej prevádzky
 • nábor, vedenie, motivovanie kontrola podriadených pracovníkov
 • objednávanie, preberanie a kontrolovanie tovaru
 • komunikácia s dodávateľmi
 • fyzická kontrola skladových zásob, vedenie pokladničnej knihy
 • zodpovednosť za vzniknuté manká a škody, hľadanie príčin a následné zosobňovanie
 • pravidelné kontrolovanie stavu prevádzky, hľadanie nedostatkov a navrhovanie vylepšení
 • zodpovednosť za poskytovanú úroveň služieb
 • pripravovanie, tvorenie a realizácia cenovej politiky
 • obsluha zákazníkov kaviarne

Pracovný pomer: na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou s možnosťou uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce: budova DAVU, Sadová 641/18, 905 01 Senica

 Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie
 • prax v obore min. 3 roky

Ďalšie predpoklady: 

 • počítačové znalosti – Microsoft Office (Word, Excel. PowerPoint)
 • vodičský preukaz typu B
 • zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady:

 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • empatia
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • tímová spolupráca
 • komunikatívnosť
 • schopnosť zvládať stres a záťaž
 • organizovanie a plánovanie práce

Požadované doklady k žiadosti :

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Mzdové ohodnotenie:

 • 985 EUR v hrubom / mesačne + odmeny

Záujemcovia doručia svoje žiadosti s požadovanými prílohami na adresu:

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o., Štefánikova 1318, 905 01 Senica, do 7.2.2022 do 12.00 hod na Sekretariát sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. osobne alebo poštou.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár