Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

TTSK: O Ekologický čin roka sa dá uchádzať do februára


Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil už 11. ročník súťaže Ekologický čin roka. Župa v jej rámci oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k zlepšeniu životného prostredia v uplynulom roku. Projekty je možné prihlásiť do konca februára 2022.

Súťaž je príkladom, že spoločne tvoríme zelený kraj

Táto súťaž je ukážkovým príkladom, že spoločnými silami robíme z Trnavského kraja zelený kraj. Za dekádu súťaže Ekologický čin roka sme ocenili desiatky žiakov, dobrovoľníkov či predstaviteľov samospráv. Želám si, aby sa do nového ročníka zapojili ďalší jednotlivci a kolektívy, ktorým záleží na ochrane a tvorbe nášho životného prostredia, ako aj na upevňovaní environmentálneho povedomia,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Prihlásiť sa môžu jednotlivci, kolektívy, samosprávy alebo združenia

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch sa na súťaži môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia.

Za ekologický čin možno považovať viacero aktivít. Ide napríklad o dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách či výsadba zelene. Rovnako aj záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Termín ukončenia realizácie súťažného návrhu je do konca roka 2021.

Najlepšie projekty župa odmení finančne. Za prvé miesto náleží odmena 1.200 eur, za druhé 800 eur a tretie miesto bude ocenené sumou 500 eur. Súťažné návrhy je potrebné predložiť Úradu TTSK do 28. februára 2022 v uzatvorenej obálke s heslom „Ekologický čin roka 2021“.

Ekologický čin roka vyhlasuje kraj od roku 2010

Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010. Odvtedy sa do súťaže zapojilo niekoľko desiatok subjektov. Vďaka aktivitám sa zlepšila kvalita životného prostredia po celom kraji.

V jubilejnom 10. ročníku bol ocenený napríklad Klub slovenských turistov Tesla Piešťany za projekt obnovy studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci. Vyzdvihnutá bola aj práca dobrovoľníkov z Trnavy a Senice, ktorí zbierali odpad v prírode, alebo Poľovnícka organizácia Šamorín za výsadbu stromov v okolí mesta.

Trnavská župa informuje o svojich aktivitách v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo na facebookovej stránke Zelený kraj: http://www.facebook.com/ZelenyKrajTTSK


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár