Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

TTSK opraví prieťah cesty cez Gbely


NaZahori.sk

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vypísal výzvu s názvom Rekonštrukcia cesty III/1134 prieťah Gbely, km 4,800 – 5,300. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu verejného obstarávania.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty tretej triedy prieťah Gbely na kilometroch 4,8 až 5,3 o celkovej dĺžke 500 metrov. „Súčasťou zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela v digitálnej aj papierovej forme,“ uvádza sa v predmete zákazky.

Ako vyplýva zo zverejnených údajov, komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. Zákazka je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie.

Celková predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je financovaná z krajského rozpočtu, je 95.666,02 eura bez DPH a lehota na predkladanie ponúk je do 13. augusta 2021.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár