Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

TTSK: Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici


Trnavský samosprávny kraj (TTSK) ako verejný obstarávateľ vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk zákazky Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici.

Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmet obstarávania zákazky

Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác na stavbe: ,,Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici. Rekonštrukcia ihriska predstavuje realizáciu stavebných prác na objekte športového areálu v zmysle časti projektovej dokumentácie stavby ,,Rekonštrukcia oplotenia školy a ihriska vypracovanou spoločnosťou Ateliérving s. r. o., zodpovedný projektant Ing. Vladimír Kmeť.

Zoznam stavebných objektov

zdroj: Dokumenty v oznámení na ÚVO

Celková predpokladaná hodnota bola vyčíslená na 489.169,31 eura bez DPH.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 14.02.2022 do 10:00 h.

Otváranie ponúk bude 14.02.2022 13:00 h., systémom EVO prostredníctvom funkcionality on-line sprístupnenia ponúk, automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.

Zdroj: ÚVO /  www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár