Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Úspešné projekty okresov Senica a Skalica z participatívneho rozpočtu TTSK


Obyvatelia rozhodli o podpore projektov z participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v objeme 250-tisíc eur.

V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky a obyvatelia v online hlasovaní, rozhodli o podpore 54 občianskych a komunitných projektov. Spolu bude rozdelených celkovo 250-tisíc eur, pričom nápady budú realizované už v tomto roku.

„Ako vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme kraj’, snažíme sa o prepájanie komunít a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto zámerom sme usporiadali už tretí ročník plnohodnotného župného participatívneho rozpočtu. Obyvatelia Trnavského kraja rozhodli o finančnej podpore 54 projektov štvrťmiliónom eur. Teší ma, že v online hlasovaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, že nám spoločne záleží na zlepšovaní podmienok na život u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór. Realizácia 54 úspešných projektov je naplánovaná na rok 2022, pričom jeden občiansky alebo komunitný projekt mohol od župy získať do 5.000 eur.

Projekty z okresov Senica a Skalica – hlasovanie

Výsledky projekty okres Senica a Skalica participatívneho rozpočtu TTSK

Jedným z projektov, ktorý sa bude realizovať napríklad v okrese Senica je vytvorenie aplikácie zameranej na podporu a rozvoj cestovného ruchu v rámci kraja s názvom „Spoznaj svoj kraj“. Aplikácia hernou formou zobrazuje návštevy pamiatok, významných turistických a kultúrnych miest, pričom jej užívatelia získajú za každú takto navštívenú pamiatku určitý počet bodov.

V okrese Hlohovec uspel projekt, ktorého cieľom je podpora a obnova ľudových tradícií a remesiel, organizácia voľnočasových aktivít pre deti v zmysle ľudovo-folklórnych tradícií miestnej lokality.

Uspel aj projekt „Liečivý fčelí apidomček“, ktorého podstatou je stará forma liečenia. V Botanickej záhrade v Trnave vznikne priestor, v ktorom si návštevník záhrady ľahne na včelie úle, a bez toho aby prišiel do priameho kontaktu so včelami, cíti ich energiu. Apidomček má liečivé účinky pre alergikov, srdciarov aj pre astmatikov.

V okrese Dunajská Streda sa aj vďaka hlasom obyvateľov rozšíri ihrisko Margaréty v Čechovej. Cieľom je vytvoriť podmienky pre zdravý telesný a psychický vývoj  detí, vhodné prostredie na pohyb a zlepšenie koordinačných schopnosti detí.

Objem finančných prostriedkov Participatívneho rozpočtu pre ročník 2021/2022 je 250 000 €. Táto suma je prerozdelená na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva. Projekty v okresoch sa podporovali v plnej výške. Zostávajúce finančné prostriedky z jednotlivých okresov sa spočítali a budú rozdelené medzi projekty, ktorým sa v rámci rozhodovania vo vlastnom okrese nepodarilo prebojovať medzi projekty podporené plnou sumou. Môže nastať situácia, že projekt tak bude podporený nižšou sumou o ktorú žiadal, no napriek tomu bude realizovaný.

Zoznam podporených projektov, ako aj ďalšie informácie o priebehu tretieho ročníka participatívneho rozpočtu sú k dispozícií na webovej stránke www.tvorimekraj.sk a na sociálnych sieťach Facebook (https://www.facebook.com/tvorimekraj) a Instagram https://www.instagram.com/tvorime.kraj).


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár