Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

V Múzeu Senica sú na programe Historické stredy


V roku 2021 si mesto Senica pripomína 625. výročie udelenia mestských výsad. Pri tejto príležitosti pripravili spoločne s Múzeom Senica Klubom priateľov histórie v Senici, ktorý našiel zázemie v priestoroch novovybudovaného mestského múzea a Záhorské osvetové stredisko, sériu stredajších poučných prednášok a dišpút so začiatkom o 18.00 h.

Na návštevníkov Múzea Senica čaká vždy stredu postupne päť prednášok a dišpút so zaujímavými témami zo senickej histórie, ktoré budú prezentovať jej dlhoroční nadšení znalci: Ján Peter, Ján Hromek, Peter Brezina, Peter Bača z Klubu vojenskej histórie Záhorie a kurátor Múzea Senica Tomáš Motus.

Úvod každej prednášky bude patriť pripomienke 625. výročia mestských výsad pre Senicu, ktoré mestu udelil panovník Ctibor zo Ctiboríc. Stalo sa tak presne 24. júna roku 1396. Listina z tohoto obdobia sa, žiaľ, nezachovala. No keďže bolo v starých časoch zvykom nechávať si udelené výsady opakovane potvrdzovať novými panovníkmi, jej doslovný prepis zachytáva pečatná listina z roku 1464, ktorá je zároveň absolútne najstaršou dochovanou senickou písomnosťou uloženou v skalickom archíve.

Historické stredy začínajú v Múzeu Senica 28. júla a budú pokračovať až do 25. augusta. Počas rozprávaní pod otvorenou oblohou v areáli Múzea Senica sa návštevníci dozvedia, ako to bolo s legendárnym senickým pokladom, ako vyzeralo mesto Senica v minulosti, zaujímavé momenty z histórie budovy Záhorskej galérie – kaštieľa Machatky a zaspomínajú si aj na „starú“ Sotinu a udalosti z konca druhej svetovej vojny.

Hodinu pred každou prednáškou, teda vždy o 17.00 h, Múzeum Senica sprístupní prehliadku atraktívnej historickej makety mesta Senica z 19. storočia, ktorú ukrýva podkrovie mestského múzea.

V prípade nepriaznivého počasia sa prednášky a dišputy presúvajú do priestorov budovy Múzea Senica.


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár