Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Veľké Leváre hľadajú zhotoviteľa úpravy komunikácii za takmer 353.000 eur bez DPH


Obec Veľké Leváre vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky Projektu Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre.

Zverejnil to dnes v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Podľa zverejnených dokumentov predmetom zákazky majú byť stavebné úpravy komunikácií a priestoru v blízkosti železničnej stanice vo Veľkých Levároch v malackom okrese, ktorá je prestupovým bodom pre cestujúcich využívajúcich i autobusovú, individuálnu automobilovú a cyklistickú dopravu.

Celková predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 352 684,83 eur bez DPH.

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: obec Parcely 10055, 5352/1, 5353/1, 5345/2, 11491 katastrálne územie Veľké Leváre.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 14.01.2022 do 09:00 h.

Otváranie ponúk bude14.01.2022 o 10:00 h  prostredníctvom www.ezakazky.sk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: je neverejné.

Zákazka:Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre
Obstarávateľ:Obec Veľké Leváre

Zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár