Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

VIDEO: Mesto získalo 352.000 na revitalizáciu parku Múzea Senica


Mesto Senica získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) od Ministerstva životného prostredia SR ( v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia) na projekt Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park (v súčasnosti Múzeum Senica).

Výška pomoc je 352 036 eur. „Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP310020ASK1 zo dňa 03.11.2021,“ informuje o tom Centrálny register zmlúv (CRZ).

Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park

Účelom zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného projektu Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park, prijímateľa Mesto Senica, a to poskytnutím NFP v rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia a spolufinancovania Kohéznym fondom.

Mesto spolufinancuje projekt vo výške 5 %

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 370 564,62 eura Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne do výšky 352 036,39 eura, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Prijímateľ Mesto Senica má zabezpečené zdroje financovania projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 18.528,23 eura.

Zdroj: CRZ

Múzeum Senica

Múzeum Senica zdroj: NaZahori.sk

V roku 2020 ukončilo mesto Senica rekonštrukciu bývalého Letohrádku, ktorý väčšina Seničanov pozná pod názvom Sokolovňa, aby s novým šatom dostal nový názov Múzeum Senica.

Aj keď mnohí cezpoľní tvrdia, že Senica nemá históriu, múzeum tieto reči vyvracia. Múzeum je rozdelené na niekoľko tematických častí. Na svoje si prídu obdivovatelia najstaršej histórie až po tých, ktorých zaujíma čo zažívalo mesto len v nedávno skončených časoch.

Senica leží už od praveku na križovatke obchodných ciest. „Zo severu na juh viedla popri rieke Morava „Jantárová cesta“ a zo západu na východ to bola obchodná trasa známa ako „Česká cesta“. Vďaka významnej polohe na križovatke obchodných ciest môžeme archeologicky doložiť osídlenie počas všetkých období ľudskej histórie,“ povedal kurátor múzea Tomáš Motus.

Viac aj s fotogalériou TU: https://www.nazahori.sk/2020/12/12/video-foto-mestske-muzeum-ktore-prekvapi/

https://www.nazahori.sk/2020/12/12/video-foto-mestske-muzeum-ktore-prekvapi/

KOCR Bratislava region

Pridaj komentár