Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

VIDEO: V Myjave výstava …druhý život Štefánika


zdroj: NaZahori.sk

Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských národných rád 16. novembra 2021 otvorí svoju autorskú výstavu …druhý život Štefánika.

Termínom druhý život či život po živote sa zvykne označovať miesto danej historickej osobnosti v pamäti spoločnosti a jej cielené pripomínanie (prípadne zabúdanie).

Ide teda o prenik reálneho životného príbehu jednotlivca, jeho zásluh a spôsobu, akým sa naň v jednotlivých dobách nazerá. Aktuálne politické okolnosti a jej ideologické východiská vplývajú na interpretáciu historických skutočností ako aj jej zrkadlenie vo verejnom v priestore – v názvoch ulíc a námestí, výskyte pamätných tabúľ a pamätníkov či v organizovaní výročných osláv.

Výstava, ktorú pripravila Mgr. Lenka Mlčúchová z Múzea Slovenských národných rád však zároveň demonštruje prejav vzdoru voči mocensky presadzovanému ideologickému prúdu. Toto vymedzenie sa kontrastujúce s danou dobou zhmotňuje aj pamätník Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol postavený v Myjave a na svojom mieste nepretržite stojí už 100 rokov, hoci na iných miestach sa Štefánikove pamätníky odstraňovali.

Výstava …druhý život Štefánika návštevníkom predstaví motivácie a okolnosti vzniku tohto jedinečného diela, priblíži vzácne dobové dokumenty a fotografie ako i hmotné stvárnenia osobnosti Milana Rastislava Štefánika na Slovensku a ich osudy počas rôznych politických režimov.

Výstava bude otvorená bez vernisáže a potrvá do 21. februára 2022. Vstup do múzea bude umožnený podľa aktuálne platných protipandemických opatrení. 

 

Pamätník M. R. Štefánika

 

Pamätník generála Milana Rastislava Štefánika na námestí, ktoré je pomenované práve po tomto velikánovi, stojí na jednom mieste už viac ako 100 rokov. 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár