Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

VIDEO: Záhorské múzeum v Skalici má tri nominácie na výročné ceny


NaZahori.sk

Záhorské múzeum v Skalici má tri nominácie na výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2020. 

V kategórii Akvizícia Wormskú bibliu z roku 1529. Posledným majiteľom bol potomok sobotištských habánov, ktorým biblia patrila. Význam biblie – okrem toho, že ide o prvé protestantské nemecké kompletné vydanie – spočíva i v tom, že patrí k menej častým zachovaných vydaniam z novokrsteneckého prostredia. 

Wormská biblia – detail poslednej strany s menom tlačiara, miestom a dátumom tlače. Archív Záhorského múzea v Skalici

V kategórii Expozičná a výstavná činnosť bola navrhnutá výstava Rodina v tradičnej ľudovej kultúre Záhoria, sprístupnená od 4.decembra do 15. augusta 2021. Priblížila rodinné zvyky vidieckeho prostredia Záhoria z konca 19. – 1. polovice 20. storočia, pričom sprístupnila vyše 170 zbierkových predmetov múzea a 200 dobových fotografií. Kurátorkou výstavy bola etnologička múzea Dita Andrušková, hlavným realizátorom Záhorské múzeum v Skalici. 

Výstava Rodina v ľudovej kultúre Záhoria, časť svadobné obyčaje. Archív Záhorského múzea v Skalici

V kategórii Akvizícia bola navrhnutá tiež Akvizícia predmetov z pozostalosti vdp. Dr. Mateja Héska (1889 – 1973), pozostávajúca z dobového neoslohového nábytku a osobných predmetov. Matej Hések patril k regionálne významným osobnostiam náboženského a školského života prvej polovice 20. storočia. Pedagogicky pôsobil od r. 1918 ako jeden z prvých slovenských profesorov na gymnáziu v Skalici, kde vyučoval náboženstvo, príležitostne slovenčinu či latinčinu. Ako rodák z Kútov sa po penzionovaní v roku 1946 venoval dejinám a zvykom rodnej obce. Výsledkom tejto práce je rukopis uložený v Záhorskom múzeu v Skalici pod názvom “Kúty – archeologický, historický a etnografický obraz od najstarších čias do roku 1918”. Akvizíciu pozostalosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Predmety z pozostalosti vdp. Dr. Mateja Héska. Archív Záhorského múzea v Skalici

 zdroj: Záhorské múzeum v Skalici 


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár