Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Vo štvrtok začne obnova cesty I/51 v Holíči s dopravnými obmedzeniami


Mestu Holíč prišlo dnes oznámenie od spoločnosti SKANSKA SK a.s. o zmene pôvodne plánovanej rekonštrukcie cesty.

Od štvrtka 13.10.2022 do piatka 28.10.2022 bude táto spoločnosť v Holíči vykonávať kompletnú rekonštrukciu cesty I/51 (ul. Moyzesova a Štúrova), od vrchného kruhového objazdu na ul. Sasinkovej, až po dopravnú značku koniec obce v smere na mesto Senica.

Rekonštrukcia sa uskutoční za plnej premávky s čiastočnými dopravnými obmedzeniami, postupne po jednotlivých etapách. Stavebné práce zahŕňajú frézovanie cesty, opravy kanalizačných a dažďových vpustí, asfaltovanie cesty. Rekonštruované úseky budú vyznačené príslušnými dopravnými značkami a doprava bude regulovaná pracovníkmi spoločnosti.

Uvedený úsek mal byť pôvodne rekonštruovaný až v mesiaci november 2022, po skončení rekonštrukcie cesty I/2 (ul. Bernolákova a Bratislavská), avšak termín bol zmenený z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie na týchto uliciach, ktorá vznikla v dôsledku nečakaného zavedenia kontrol na hraničných priechodoch medzi SR a ČR.

„Žiadame občanov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, pokyny pracovníkov spoločnosti, a taktiež aby v uvedenom období neparkovali v úseku vyznačenom dopravnými značkami. Správca cesty odstráni všetky vozidlá parkujúce v tomto úseku, ktoré nebudú rešpektovať dopravné značky a budú tvoriť prekážku cestnej premávky,“ dopĺňa mesto Holíč.

Podľa vyjadrenia zhotoviteľa bude rekonštrukcia prebiehať v pracovné dni v čase od 07.00 do 18.00 hod. Všetky vozidlá, ktoré budú v tomto čase parkovať v rekonštruovanom úseku vyznačenom dopravnými značkami, budú považované za prekážku cestnej premávky a budú odtiahnuté správcom cesty.

zdroj: mesto Holíč


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár