Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Vojenské letectvo v Kuchyni má nové rádiolokátory


46. krídlo Kuchyňa, ako prvé zo slovenských vojenských letísk, už zabezpečuje riadenie letovej prevádzky novými letiskovými rádiolokátormi. Informovalo o tom Ministerstvo obrany SR (MOSR).

Táto moderná a spoľahlivá technika tak konečne nahradila poruchové radary, ktorých technická životnosť skončila v roku 2015 a ich modernizácia by bola nerentabilná – rovnala by sa cene nového rádiolokátora.

Súpravy nových rádiolokátorov – primárneho a sekundárneho prehľadového rádiolokátora a presného pristávacieho rádiolokátora budú postupne dodané a využívané na všetkých vojenských letiskách OS SR. Okrem Kuchyne teda aj v Sliači (2022) a Prešove (2023).

Ich úlohou je zaistiť bezpečné a spoľahlivé riadenia letovej prevádzky na vojenských letiskách a poskytovanie leteckých navigačných služieb v zmysle civilných predpisov a v súlade s normami NATO. Okrem toho prispievajú do systému tvorby komplexného obrazu o vzdušnej situácii.

„Nákupom požadovaných letiskových rádiolokátorov budú udržané spôsobilosti pre zaistenie bezpečnej vojenskej a civilnej letovej prevádzky, leteckého výcviku, pohotovostného systému Vzdušných síl OS SR a pohotovostného systému Aliancie – NATINAMDS,“ ocenil prínos novej techniky veliteľ Vzdušných síl OS SR brigádny generál Róbert Tóth.

Nová technika bola zabezpečená na základe rámcovej dohody, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Jej súčasťou sú dodávky troch systémov letiskových radarov, príslušných stavebných prác a ďalších súvisiacich služieb.

zdroj: MOSR


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár