Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

FOTO: Vymyslel názov obce Prievaly úradník pochádzajúci z Cerovej?


Záhorácka obec Prievaly má naozaj zaujímavý príbeh, ako prišla k názvu Prievaly. Mal ho presadiť úradník na ministerstve vnútra, ktorý pochádzal zo susednej obce Cerová.

V roku 1946 sa rušil názov obce Šandorf

V roku 1946 sa rušil názov obce Šandorf. Vtedajšie vedenie obce chcelo dedinku nazvať názvom, ktorý sa už v minulosti používal a to Svätý Jur pod horou. Vtedajší predseda Miestneho národného výboru Augustín Bíreš a člen obecnej rady Ján Stach sa spoločne zúčastnili jednania na Ministerstve vnútra v Bratislave, kde sa názvy obcí prihlasovali.

 Vtedajším pánom z ministerstva sa navrhovaný názov nepáčil, keď im vadilo slovíčko svätý. Zhodou okolností na tomto ministerstve úradoval brat notára z Cerovej. Pri jednom jednaní o názve obce dotyčný úradník presadil, že obec dostane názov Prievaly.

Zdôvodnil to nasledovne: „Cerovský notár, brat spomínaného úradníka, mal známosť s miestnou pani učiteľkou, ktorá učila na obecnej škole. Tomuto notárovi robil kočiša Matej Olšovský. Raz cez zimu viezol pani učiteľku a notára na saniach, Vbehli do veľkého záveja, v ktorom sa so saňami prevalili.“ Od tohto je podľa dochovaných informácií odvodený názov Prievaly.

Tento navrhovaný názov sa vtedajšiemu predstavenstvu obce nepáčil. Po treťom vyjednávaní o názve obce zástupcov z dedinky na Záhorí spomínaný úradník „vyhodil“ a kričal za nimi: „A predsa Prievaly, lebo sa prevalili.

Takto vznik obce bol zapísaný 11. januára 2004 na základe svedectva Jána Stacha, ktorý bol v tej dobe najstarším občanom obce.

História názvu obce Prievaly

Prvá písomná zmienka o Prievaloch je z roku 1439, kde sa názov obce uvádza ako SVANCENDORF, súčasne aj ZENTHGWRGH (Svätý Jur). Pomenovanie obce Svätý Jur bolo totožné s patrónom miestneho kostola postaveného v 13. – 14. stor. v spustošenej osade. Tento kostol bol menší ako dnešný.

V rukopise načatých dejín Prieval /farský archív „Oppidum Sandorf“/ čítame tieto zaujímavé riadky.

V latinčine:

  „His saeculo 14 to sucussere Slavi forte Búrii, Sandorf Sanctum Georgium sub Monte dixerunt, sub gua Nomenclatura guod Poterssim, de synodis. Hungariae in libro, hic locus S. Georgius sub Monte apellatur, et Parochia in Cathalogo ejusdem Nominus Anno 1397 commemoratur“.

 V slovenčine:

„Po týchto v 14. stor. nastúpili Slovania, asi Búrania, a nazvali Šandorf po sv. Juraji pod horou a toto názvoslovie sa uvádza v knihe uhorských synôd, volá sa Sv. Juraj pod horou a farnosť tohoto mena sa spomína v r. 1397.“

O necelé tri desiatky rokov bolo v obci 12 usadlostí, patriacich podľa popisu v roku 1452 podbánovi Osvaldovi z Bučian. Monografia nitrianskej župy z roku 1898 uvádza aj ďalšie formy názvu obce a to:

v r. 1531 – SBANTISDORF

v r. 1545 – SSWYTZNDORFF

v r. 1578 – SANCYDORF

v r.1690 –  SANDORF neskôr SANDORFF, maďarsky Sándorf, slovensky Šandorf.

v r. 1946 – bola premenovaná na obec Prievaly

Zdroj: Obec Prievaly


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár