Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Z financií na ohňostroj sa po útulku dostalo aj Špeciálnej škole v Senici


Po senickom útulku sa financií pôvodne určených na ohňostroj dočkala aj Spojená škola v Senici. Informuje o tom mesto Senica.

 Darovací šek v hodnote 2000 eur odovzdal primátor Martin Džačovský riaditeľke Spojenej škole v Senici, ktorá sa venuje výchove a vzdelávaniu žiakov so špeciálnymi potrebami.

Financie pre Spojenú školu v Senici zdroj: Mesto Senica

Spojenú školu Senica navštevujú deti z mesta i širšieho okolia, združuje špeciálnu materskú i základnú školou, praktickú internátnu školu a učilište, ako aj centrum špeciálneho-pedagogického poradenstva.

“Veľmi nás potešilo takéto srdečné a štedré gesto zo strany mesta Senica i keď nie je naším zriaďovateľom. Tešíme sa, že si vynovíme školský dvor napríklad o nový kolotoč,“ reagovala riaditeľka školy Katarína Kaňová.

zdroj: Mesto Senica http://www.senica.sk

https://www.nazahori.sk/2021/12/30/mesto-dnes-odovzdalo-senickemu-utulku-dary-z-penazi-za-ohnostroj/

KOCR Bratislava region

Pridaj komentár