Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Zámer spoločnosti na likvidáciu hliniska v Borskom Sv. Jure je zatiaľ zastavený


Vo februári tohto roka sme zverejnili zámer navrhovanej činnosti na likvidáciu hliniska v DP Borský Jur, za využitia inertných stavebných odpadov z líniovej stavby, ktorá by spĺňala súčasné zákonné požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi, banského zákona, ako aj stavebno – technické predpisy. 

„ Prípadná realizácia je v rozpore s cieľmi našich združení. Proti tejto aktivite bola spísaná petícia, ktorú podporilo podpisom 555 obyvateľov,“ píše sa v odpore, ktoré podali proti realizácii zámeru OZ Nová ZEM a Zdravé Zelené Záhorie – ZZZ

Viac v článku z 15. februára 2023

https://www.nazahori.sk/2023/02/15/zdruzenia-podali-odpor-voci-rozhodnutiu-k-sposobu-likvidacie-hliniska-v-borskom-sv-jure/

Okresný úrad Trnava vydal 28.3. Rozhodnutie

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja následne vydal Rozhodnutie zo dňa 28.3.2023 o zastavení konania – zámer  ,,Plán likvidácie hliniska v DP obce Borský Svätý Jur“ Zámer spoločnosti je teda zatiaľ zastavený. Rozhodnutie však nie je právoplatné. Spoločnosť sa môže odvolať v určenej lehote. 

Na stiahnutie celé ROZHODNUTIE


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár