Bílkove Humence – história


Obec Bílkove Humence

Obec Bílkove Humence vznikla až po 1. sv. vojne. Vo väčšine prameňov sa uvádza rok vzniku 1920, ale sú aj také, ktoré tvrdia, že sa tak stalo až v roku 1926, respektíve v 30. rokoch 20. storočia. Predpokladá sa že obec bola osídlená už vo veľkomoravskej dobe.

K najväčším zemepanským rodom, ktoré vlastnili dedinu a jej rozsiahly chotár boli Coborovci, Zičiovci, Hohenlohovci, ale aj ďalší, ktorých nespomíname preto, že po protihabsburgských povstaniach sa vlastníci hradov a panstiev často striedali. Jedným sa majetky konfiškovali, druhým sa dávali, jedni ich predávali, druhí ich zase kupovali, jednoducho dochádzalo k veľkým presunom vo vlastníctvach. Začiatkom 19. storočia kúpila rodina grófa Pálfiho Lakšársku Novú Ves a spolu s ňou aj Bílkove Humence.

To, že sa Pálfiovci stali vlastníkmi nielen Lakšárskej Novej Vsi, ale aj Bilkových Humeniec znamenalo, že od začiatku 19. storočia bol osud a vývoj Bilkových Humeniec ako poddanskej obce v hospodárskom ohľade už viac závislý od Lakšárskej Novej Vsi než od Borského Svätého Mikuláša, hoci v administratívno-politickom ohľade zostávali Bílkove Humence aj naďalej pričlenené k Borskému Svätému Mikulášu.

O Lakšárskej Novej Vsi existuje prvá písomná zmienka z roku 1392. Počas Rákociho povstania obsadilo Lakšársku Novú Ves, Mikulášov, Bílkove Humence a Šišoláky cisárske vojsko a ťažko ich poškodilo. Ešte viac tieto štyri Pálfiovské poddanské usadlosti trpeli počas prusko- rakúskej vojny v roku 1869. Vtedy len v Lakšárskej Novej Vsi zhorelo vyše 200 domov. Na miestach, kde sa dnes nachádzajú Bílkové Humence, boli na konci 18. storočia, respektíve na začiatku 19.storočia len humná, stodoly a iné hospodárske stavby najprv pre zemepánov. Asi 535 z 537 obyvateľov sa prihlásilo k rímskokatolíckemu náboženstvu.

Kostol v obci bol postavený v roku 1898. Je to vlastne väčšia kaplnka v neoklasicistickom štýle s romantizujúcou fasádou, ukončenou nízkou masívnou vežou, ktorá dosadá na konzolovú arkádu štítu. Kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej. V cirkevnom správnom ohľade sú Bílkove Humence filiálkou rímskokatolíckej farnosti Lakšárska Nová Ves. Pred obcou i v nej je niekoľko pamätných krížov. Náboženská príslušnosť obyvateľov obce sa za ostatných päťdesiat rokov neskúmala.

K počiatkom obce Bílkove Humence sa uvádza, že vznikla osamostatnením sa od obce Borský Mikuláš. Istý je pôvod osady vo Veľkej Morave, aj to, že vznikla v chotári Borský Mikuláš. Podľa miestneho podania osadu založil istý Gočál. K nemu sa údajne prisťahovalo z Moravy viac rodín menom Bilka, po ktorých dostala dnešný názov. Na zakladateľa Gočála sa viaže názov časti obce zvanej Gočály. Osada sa vyznačovala existenciou početných malých humien. Z toho vznikol názov Bílkove Humence.

V roku 1828 sa uvádza, že v obci už stálo 19 domov s 288 obyvateľmi. V roku 1898 bola postavená neoklasicistická kaplnka Panny Márie ružencovej. Bílkove Humence ako obec s vlastnou správou je zatiaľ doložená v roku 1914 (pečiatka s textom POSZONY VARMEGYE BILKAUDVAR KÖZSEG *1914 *

Zdroj: Obec Bílkove Humence


Pridaj komentár