Borský Svätý Jur pristupuje kčipovaniu smetných nádob


K 30.9.2021 skončí platnosť zmluvy s firmou FCC Slovensko na vývoz odpadu a od 1.10.2021 bude odpad v obci Borský Svätý Jur vyvážať firma KOSIT. 

Informuje o tom Marta Hromkovičová, poverený zástupca starostu obce Borský Svätý Jur.

Smetné nádoby budú čipované

“Keďže chceme mať reálny prehľad a podrobnejšie štatistiky o domácnostiach, nádobách a vývozoch komunálneho odpadu, pristupujeme k čipovaniu smetných nádob na komunálny odpad. V najbližších týždňoch budú zaškolení pracovníci obecného úradu spolu s vybranou firmou vykonávať čipovanie nádob na odpady. Súčasne bude do evidenčného systému obce zadaná informácia o stanovisku smetnej nádoby (súpisné číslo domu) a o veľkosti nádoby,” dopĺňa na Borský Svätý Jur Hromkovičová.

Čip je vo vlastníctve obce a každá domácnosť ho dostane zadarmo. Bližšie informácie o konkrétnych dňoch čipovania bude obedný úrad oznamovať prostredníctvom rozhlasu. Smetné nádoby bez čipu sa od 1.1.2022 nebudú vyvážať.

Evidencia množstva odpadu 

Evidencia, ktorú obec zavádza, pomôže získať prehľad o tom, kde a v akom množstve odpad vzniká. Evidovanie bude vykonávané pomocou špeciálneho vážiaceho mechanizmu zabudovaného priamo v smetiarskom vozidle, pričom pri vyprázdňovaní smetnej nádoby bude odvážená každá smetná nádoba. Na základe zistených údajov sa získavajú údaje o hmotnosti komunálnych odpadov za každé súpisné číslo. 

Motivovať k lepšiemu triedeniu odpadu

“Snahou obce je motivovať domácnosti k lepšiemu triedeniu odpadu a aj možnosť do budúcna prehodnotiť výšku poplatku za komunálne odpady a zaviesť spravodlivý a motivačný systém stanovenia výšky poplatkov, resp. odmien za kvalitnú separáciu odpadov. 

Plechové 110 l smetné nádoby ani vrecia na komunálny odpad označené logom FCC sa čipovať nebudú, pracovníci obecného úradu ich vymenia obyvateľom za plastové 120 l smetné nádoby,” spresňuje zástupkyňa starostu obce. 

 


Pridaj komentár