Cisársky žrebčín Štít


Počas vládnutia Márie Terézie založil jej manžel František I. Lotrinský v Kopčanoch žrebčín s názvom Štít. V čase najväčšej slávy v ňom chovali až 300 koní, ktoré boli určené pre cisársky dvor.

Vznik žrebčína Štít

Žrebčín vznikol na mieste poľnohospodárskeho objektu, ktorý predtým patril rodine Czoborovcov. Väčšina odborníkov a historikov datuje vznik žrebčína do roku 1736. Vtedy František I. Lotrinský získal tieto panstvá a už v prvom roku začal budovať objekt žrebčína v Kopčanoch, ktorý prešiel viacerými fázami vývoja. Musel byť aj prestavaný, pretože v jednom období vyhorel a kone boli presťahované do Kladrúb nad Labem.

V žrebčíne chovali 300 koní

Žrebčín bol budovaný do roku 1745 a v čase najväčšej slávy sa tu chovalo približne 300 koní. V roku 1765 žrebčín Štít povýšila Mária Terézia na kráľovský a cisársky. Bolo to z toho dôvodu, že sa tu skutočne chovali kvalitné kone, ktoré boli určené hlavne pre viedenský dvor. Či už ako záprahové kone do kočiarov a povozov, kone na dostihy, ale taktiež kone pre armádu.

V Kopčanoch sa počas existencie konalo množstvo zaujímavých udalostí. Jednou z nich boli preteky koní, v ktorých sa porovnávali anglické plnokrvníky s arabskými koňmi. Tie sa uskutočnili 13. augusta 1816 a zúčastnil sa ich aj cisár František I. Tieto dostihy boli o dvoch koňoch, kde proti sebe nastúpil vždy anglický plnokrvník a arabský kôň. Zvíťazili anglickí plnokrvníci. Preteky sa odohrávali na lúkach medzi Holíčským zámkom a žrebčínom v Kopčanoch.

Zánik chovu v žrebčíne Štít

Chov koní v Kopčanoch zanikol v roku 1826, keď rozhodol ekonomický faktor. Rieka Morava sa často vylievala zo svojho koryta a pastviny boli podmáčané. Bolo tam veľa hmyzu a z toho dôvodu veľa infekcií. Rodili sa mŕtve žriebätá alebo kobyly nezostali žrebné. Z toho dôvodu sa chov presunul do Kladrúb a žrebčín definitívne skončil v roku 1828.

Po odchode koní nastal postupný úpadok a postupná devastácia priestorov. V polovici uplynulého storočia prebral majetok štát. Chovali sa tu ovce a dokonca tu vznikol liehovar. Aj vďaka tomu bola absolútne zničená dominanta tohto žrebčína, ktorou bol kaštieľ. Okrem toho tu boli sklady chemikálií a postupne dochádzalo k devastácii tohto objektu.

Obnova žrebčína Štít

V súčasnosti je na tom žrebčín podstatne lepšie. Od roku 2001 prechádza žrebčín neustálou revitalizáciou. Objekt je už kompletne zastrešený, čo pri ploche strechy viac ako 8000 metrov štvorcových nebolo jednoduché. Prišlo aj k rekonštrukcii dominanty žrebčína kaštielika, do ktorého sa investovalo nemálo finančných prostriedkov.

V roku 2013 boli slávnostne otvorené dve expozície múzea. Ako prvá bola expozícia prírodovedeckého múzea a nachádzajú sa v nej aj exponáty staršie ako tisíc rokov. Druhá expozícia sa nachádza v stajni a je zameraná hlavne na poľnohospodárstvo a chov koní a návštevníci môžu vzhliadnuť aj expozíciu starých jazdeckých sediel.