Fond na podporu športu zafinancuje projekty v Sekuliach, Senici, Holíči či Brezovej


Fond na podporu športu zverejnil v rámci výzvy č. 2022/002 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ výsledky posudzovania žiadostí. Finančná dotácia bola fondom úspešne podmienečne „odklepnutá“ aj žiadostiam obce a miest zo Záhoria a Kopaníc, aj Trnavskému samosprávnemu kraju v meste Senica.

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí 30. júna 2023 schválila prerozdelenie zhruba 33 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Zo 199 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia Fondu na podporu športu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002, tzv. INFRA 3, schválili členovia najvyššieho orgánu fondu 85 projektov.

„Som rád, že posledný júnový deň prijali členovia správnej rady Fondu na podporu športu na jej 41. zasadnutí viacero kľúčových rozhodnutí. To najdôležitejšie bolo vyhodnotenie aktuálnej infraštruktúrnej výzvy. Takzvanú INFRA 3 vyhlásil fond ešte koncom uplynulého roka, po šiestich mesiacoch máme uznesenie správnej rady vyplývajúce z hodnotenia, ktoré k projektom vypracovala 16-členná odborná komisia na základe vopred schválených a zverejnených kritérií. Do konečného poradia správna rada dnes nezasiahla, nezmenila ho. Je to dobrý, už v tretej výzve po sebe sa opakujúci a pre všetkých aktérov motivujúci, signál. Najradšej by sme podporili každý jeden projekt, čo bohužiaľ nie je možné. Z tohto hľadiska sa takmer dvojnásobné navýšenie alokácie ukázalo ako veľmi správne, mohli sme podporiť 85 projektov z celého Slovenska v hodnote 33 miliónov eur,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Z fondu pôjdu financie aj na Záhorie či Kopanice

Fond na podporu športu schválil zafinancovanie projektov obce Sekule, mesta Holíč, Trnavského samosprávneho kraja v Senici a mesta Brezová pod Bradlom.

Projekt obce Sekule

Projekt obce Sekule: Atletická dráha pri Základnej škole v obci Sekule v sume 117 404,70 €

„Milí rodičia a kamaráti, s veľkou radosťou a hrdosťou by som sa s vami rád podelil o priaznivú informáciu z prostredia školy, ktorá mi práve prišla. Aj napriek viacerým neúspešným pokusom získať dotáciu na vybudovanie tak veľmi chýbajúceho športového zázemia pre naše deti, som sa nevzdal a tentokrát sme uspeli, dokonca sme boli úspešnejší než ďaleko väčšie mestá a obce ako sme my a môžem s nesmiernou radosťou odkázať žiakom našej školy, že vďaka dotácii z Fondu na podporu športu sme predsa len získali dotáciu na vybudovanie modernej atletickej dráhy s doskočiskom pri Základnej škole Sekule vo výške 117404,70€. Celkové náklady na jej zhotovenie predstavujú sumu 167721,42€. Už teraz sa teším na jej vybudovanie a to, že škole sa navráti po mnohých rokoch kvalitnejší športový areál, než ten, o ktorý prišla,“  vyjadril sa aktuálne na sociálnej sieti starosta OBEC SEKULE Adrián Krajčír.

Zdroj: Obec Sekule

Projekt mesta Holíč

Projekt mesta Holíč: Rekonštrukcia športovej infraštruktúry – multifunkčného ihriska v meste Holíč v sume 113 451,00 €.

Projekt TTSK v meste Senica

Projekt Trnavského samosprávneho kraja (TTSK): “Telocvičňa” – SOŠ podnikania v remeslách a službách, Senica v sume 1 100 000,00 €.

Projekt mesta Brezová pod Bradlom

Projekt mesta Brezová pod Bradlom: Modernizácia športovej infraštruktúry Brezová pod Bradlom v sume 125 969,00 €.

Nepodporené žiadosti

ŽIADOSTI NESCHVÁLENÉ SPRÁVNOU RADOU Z DÔVODU VYČERPANIA ALOKÁCIE – PORADIE ŽIADOSTÍ BOLO STANOVENÉ NA ZÁKLADE ODBORNÉHO HODNOTENIA

Žiadosť Obce Zohor v sume 60 876,14 €  na rozšírenie a úpravu hokejbalového ihriska v obci nebola schválená.

Žiadosť Mesta Skalica v sume 97 665,37 € na obnovu športového areálu pri ZŠ Mallého nebola schválená.

Žiadosť mesta Gbely v sume 169 680,00 € na športom k lepšiemu zdraviu pre všetkých nebola schválená.

Žiadosť Mesta Senica v sume 140 353,23 €  na rekonštrukciu kotolne Zimného štadiónu Senica nebola schválená.

ŽIADOSTI VYRADENÉ Z PROCESU HODNOTENIA Z DÔVODU NESPLNENIA FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ

Žiadosť Mesta Malacky v sume 382 200,00 € na rekonštrukciu palubovky a zázemia v športovej hale Malina bola vyradená.

Žiadosť Mesta Stupava v sume 178 699,05 € na stavebné úpravy športového ihriska v Stupave bola vyradená.

Okres Nové Mesto nad Váhom

Schválené: Obec Častkovce Futbalové ihrisko s umelou trávou 370 100,87 €

Neschválené: Obec Bzince pod Javorinou Pumptracková dráha Bzince pod Javorinou 76 023,10 €

Vyradené pre nesplnenie formálnych náležitostí:  Mesto Nové Mesto nad Váhom Zlepšenie kvality športovej infraštruktúry v Novom Meste nad Váhom 307 161,00 €

zdroj: Fond na podporu športu


Pridaj komentár