FOTO: Letničie – história


NaZahori.sk - Vlado Miček

V daňovom súpise z roku 1452 sa uvádzajú informácie, ktorému zemepánovi tá ktorá obec, alebo jej časť patrila a koľko mala dvorov.

Práve v tomto súpise ,ktorého originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti, sa nachádza prvá písomná zmienka o Letničí. Udáva sa v podobe Lettniecze, mala 15 dvorov a zradená bola v okruhu dedín patriacich k hradu Holíč.

Obec leží na území, ktoré patrilo po rozpade Veľkomoravského štátu k hraničnej oblasti medzi formujúcim sa Uhorským a Českým štátom. Dejiny osídlenia siahajú ďaleko pred rok, kedy sa meno obce prvýkrát objavuje. Najstaršie osídlenie je doložené archeologickými vykopávkami /nádoba z 13.storočia z polohy Konopniská.

[pinf_eventgallery event=’letnicie20210920′ attr=images mode=lightbox max_images=11 thumb_width=120 ]

Letničie bolo súčasťou holíčskej hradnej župy. Patrilo ku kráľovskému majetku, panovník ho však dával do držby feudálom. Medzitým patrila Ctiborovi zo Ctiboríc, Czoborovcom, ktorí majetok tak zadlžili. že ten pripadol viedenskému veriteľovi Stegnerovi.

Od roku 1736 prešla obec do rúk Habsburgovcov, ktorým patrila až do zrušenia poddanstva roku 1918.

Ľudové zvyky a tradície, ktoré sa v obci zachovávajú sú Martinské hody, Jánske hody, Veľkonočná šibačka, Mikulášska nádielka.

Kostol

Prvý údaj o kostole pochádza z roku 1822. Predpokladá sa však, že stavba je staršia. Pôvodne bola vedená ako novodobá klasicistická kaplnka. Pravdepodobne drevená, postavená v roku 1915 Jurajom Rozborilom.

Podrobnejším výskumom sa zistilo, že je to barokový kostol Sv. Jána Krstiteľa a je zaradený medzi kultúrne pamiatky. Rekonštruovaný bol v roku 1905 a 1987.

V roku 2006 bola skolaudovaná prístavba tejto kultúrnej pamiatky. Vysviacku vykonal pražský opát. Drevený kríž bol nahradený umelecky spracovaným kovovým krížom. Obec má okrem Sv. Jána Krstiteľa ešte jedného patróna a to Svätého Martina.

zdroj: Obec Letničie


Pridaj komentár