FOTO: Popudinské Močidľany – história

NaZahori.sk - Vlado Miček

NaZahori.sk - Vlado Miček

Popudinské Močidľany vznikli v 19. mája 1957 zlúčením dovtedy samostatných obcí Popudiny a Močidľany.

Popudiny sa spomínajú v roku 1392 pod názvom POPUDYM. Obec bola majetkom hradu Branč, potom patrila panstvu Šaštín a Holíč. V 17. storočí sa tu usadili Habáni, známi výrobou keramiky. V rokoch 1730 až 1773 patrili Popudiny Skalickým jezuitom a neskôr panstvu Holíč, teda Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala tiež SENTISTVÁN KIRÁLY FALVA a počiatkom 1. Československej republiky Štefanová. Roku 1715 mala obec 17 domácností, roku 1828 52 domov a 448 obyvateľov. Znak obce Popudiny vznikol z pečatidla datovaného rokom 1665. V strede pečatidla bol skrížený lemeš a čerieslo s kruhopisom POPUDIMSKA OBECNY PECET A.D. 1665. Jeho odtlačky sa zachovali na písomnostiach z roku 1667 uložených v Budapešti, na písomnosti z roku 1776 uloženej v št. okresnom archíve Nitra a na písomnosti z roku 1818 uloženej na r.k. fare Holíč.

Močidľany sa roku 1392 spomínajú pod menom MOCHILAN. Patrili rovnako ako Popudiny k panstvu Holíč a v rokoch 1730-1773 Skalickým jezuitom a potom Habsburgovcom. V 18. storočí sa obec nazývala CZOBORFALVA. Roku 1715 mala obec desať poddanských a trinásť želiarskych domácností, roku 1828 64 domov a 520 obyvateľov. Znak obce Močidľany je tvorený modrým štítom, kde sa na zelenej pažiti nachádza strieborná postava sv. Štefana v červenom kabátci, v strieborných nohaviciach a zlatých topánkach, so zlatou korunou na hlave a zlatým jablkom a žezlom v rukách. Po stranách strieborný lemeš a čerieslo. Tento znak pochádza z pečatidla z roku 1777.

[pinf_eventgallery event=’popudinske_mocidlany20211003′ attr=images mode=lightbox max_images=14 thumb_width=120 ]

Pamiatky

Rímsko-katolícky kostol sv. Šimona a Júdu v Močidľanoch. Kostol je najstaršou zachovalou sakrálnou pamiatkou obce pochádzajúcou z roku 1802. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne asymetrické dvojlodie pozostávajúce z hlavnej lode a z bočnej novodobej dvojposchodovej pristavenej lode, ktorá kapacitne zväčšuje priestor kostola. Hlavnému oltáru dominuje ústredný obraz patrónov kostola – sv. Šimona a Júdu, s malými soškami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie v postranných nikách. Oltár je novodobý, vysvätený v roku 2008. Steny hlavnej lode majú iluzívnu výtvarnú výzodu. Na čele prízemia bočnej lode sa nachádza oltárik Panny Márie. Celý mobiliár kostola je novodobý, len pod kobercami je v rozsahu pôvodného kostola zachovaná historická kemnná dlažba. Pod chórom kostola je umiestnená umelá jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony. V roku 2010 bola strecha kostola zrekonštruovaná a bola položená nová strešná krytina. V tom istom roku boli z blízkosti kostola z bezpečnostných dôvodov odstránené tri kusy vzrastlých platanov, ktoré je možné vidieť už iba na fotografiách a maliarskom vyobrazení od autorky Jany Šteflíkovej.

Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana kráľa v Popudinách. Stavba kostola bola dokončená v roku 1831. Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne jednolodie s rozšírením, ktoré sa v exteriéri prejavuje ako krátka priečna loď, na ktorú nadväzuje svätyňa s polygonálnym záverom. Na priečelí má kostol predstavanú vežu. Ústredným bodom kostola je hlavný oltár pochádzajúci z roku 1930. Drevená oltárna architektúra pozostáva z menzy, predely so svätostánkom a ústredným reliéfnym výjavom sv. Štefana kráľa odovzdávajúceho kráľovskú korunu Márii – patrónke Uhorska. Po stranách oltára sa nachádzajú novodobé vitrážne okná zobrazujúce sv. Cyrila a Metoda. V kostole sa nachádza kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky. Mobiliár kostola je novodobý. Na stenách kostola sa nachádza súbor drevených reliéfnych zastavení krížovej cesty pochádzajúcej od rezbára Ladislava repku z Rajca, ktorá bola vyhotovená v roku 2006. Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony, jeden z roku 1899, druhý barokový z roku 1744, ktorý je zároveň najstarším prvkom kostola. V predchádzajúcich niekoľkých rokoch prešiel kostol rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami (výmena strešnej krytiny, okien, oprava fasády a interiéru a pod.). Táto dominanta obce bola takisto zvečnená maliarskym štetcom autorky Jany Šteflíkovej.

Pomník padlým v I. svetovej vojne v Močidľanoch. Pred vstupom do kostola v časti obce Močidľany sa nachádza pomník padlým v 1. svetovej vojne. Pomník pozostáva zo súsošia Krista a kľačiaceho vojaka umiestneného na jednoduchom hranolovom podstavci. V čelnej strane podstavca je vložená čierna kamenná tabuľa s nápisom: „K ÚCTE PAMIATKY PADLÝCH VO SVETOVEJ VÁLKE 1914 – 1918 VENUJÚ SPOLUOBČANIA“. Pod týmto nápisom sa nachádza zoznam všetkých padlých spoluobčanov. V minulosti sa u týchto mien nachádzali aj fotografie vojakov. V roku 2014 prebehla rekonštrukcia pomníka a táto pietna pamiatka tak získala svoju zašlú krásu.

Kríž pri kostole v Popudinách. Vedľa kostola v časti obce Popudiny sa nachádza kamenný kríž z roku 1904. Pozostáva zo sokla, hranolového nadstavca a samotného kríža. Na kríži je korpus ukrižovaného Krista, na drieku kríža sa nachádza malá plastika Panny Márie. V čelnej strane nadstavca je vložená tabuľa s textom: „BRATIA! KTOŽE NÁS ODLÚČI OD LÁSKY KRISTOVEJ? POSTAVIŤ DALI NÁBOŽNÍ OBČANIA POPUDIN. ZAKLADATELIA MANŹELIA JÁN A ANNA ŽÚRKOVÝCH ROKU PÁNA 1904. Na soklovej časti je pripevnená čierna kamenná pamätná tabuľa venovaná občanom padlým v II. svetovej vojne.

zdroj: Obec Popudinské Močidľany


Pridaj komentár