FOTO: Poznáme víťazov Výtvarnej Senice 2024


Slávnostná vernisáž Výtvarnej Senice 2024 spojená s odovzdávaním cien a čestných uznaní sa uskutočnila 9. februára v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici. Vyhlasovateľom, odborným garantom súťaže a výstavy je Národné osvetové centrum v Bratislave. NaZahori.sk o tom informovala Jaroslava Slezáková ZOS Senica.                                                                                               

ZOS v Senici v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja ako organizátor podujatia ďakuje za krásny umelecký zážitok všetkým výtvarníkom, ktorí sa do súťaže zapojili. Ich umelecké diela lahodia zmyslom, do života prinášajú pocit krásy, kultivujú a poľudšťujú.

ZOS Senica zároveň pozýva na výstavu diel, ktorú si môžete pozrieť do 8. marca 2024.

Výtvarná Senica 2024

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby každoročne poskytuje priestor výtvarníkom z okresov Senica a Skalica na prezentáciu a konfrontáciu svojho umenia.

Do jej 58. ročníka sa zapojilo 31 autorov so 109 výtvarnými dielami. Najpočetnejšie, 70 prácami, bola zastúpená maľba, nechýbala však ani kresba, keramika, šperky a po prvýkrát sa v súťaži objavila aj digitálna tvorba.

Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien Výtvarná Senica 2024 zdroj: Tomáš Jurovatý ZOS Senica

Výstava

Na Výtvarnej Senici je vystavených 79 výtvarných diel od 31 autorov. Pozrieť si ju môžete v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, Vajanského ulica do 8. marca 2024 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hodiny.

Víťazi 2024

Víťazmi tohtoročnej Výtvarnej Senice sa v kategórii maľby stali Jana Hajdinová zo Smrdák, ktorá získala diplom a cenu za komplexnosť výtvarnej výpovede, Štefánia Haramachová zo Štefanova za poetickú inšpiráciu japonskou krajinou a kompozíciu Múza, Gabriela Rehušová zo Senice za krajinomaľbu a Miloslav Šimek z Kuklova za výtvarnú geometriu architektúry.

Diplomy a ceny

Odborná porota udelila čestné uznanie a cenu Eliške Markovičovej zo Senice za zaujímavý opis krížovej cesty v Tatrách, Lucii Morávkovej zo Senice za portréty krajinných prvkov, Monike Sabo z Cerovej za diela Ticho, Vo vetre myšlienok a kompozíciu Myslím, že sa všetci zbláznili, Kamile Učníkovej zo Skalice za dramatickú maľbu krajiny a Anne Žákovej zo Senice za dielo Ruže vo váze.

V kategórii kresba a grafika bol diplomom a cenou ocenený Michal Kinder z Kútov za diela Prvá ilustrácia z neexistujúcej knihy a Druhá ilustrácia z neexistujúcej knihy. Čestné uznania a ceny si v tejto kategórii odniesli Vladimír Jánošík z Jablonice za kolekciu satirických kresieb a Zuzana Ťulák Krčmáriková zo Senice za kolekciu koláží. Diplom a cenu v kategórii priestorová tvorba porotcovia za plastické stvárnenie mikrosveta udelili Petrovi Pollákovi z Kopčian.

Ocenené práce postúpia do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2024 do Dunajskej Stredy.


Pridaj komentár