FOTO+VIDEO: Petrova Ves – “Jabloňová” Krížová cesta


V časoch covidovej pandémie na jeseň v roku 2020 sa členovia farského spoločenstva Petrovej Vsi i Letničia rozhodli vymeniť pasivitu za činy a pustili sa spoločnými silami do revitalizácie starého jabloňového sadu. V objatí starých, no stále plodných jabloní sa zrodila krížová cesta, ktorá sa stala symbolom vrúcnej viery a novej nádeje.

Od zrodu myšlienky po jej realizáciu neuplynul ani rok. Počas jesenných a jarných mesiacov 2020-2021 sa uskutočnilo viacero dobrovoľníckych brigád členov farského spoločenstva a Občianskeho združenia PETROVILLA, za pomoci Obecného úradu v Petrovej Vsi. Bolo potrebné zrezať bujné kroviny a ošetriť roky neudržiavané jablone, teda pripraviť vhodné prostredie pre zastavenia krížovej cesty.

[pinf_eventgallery event=’petrova_ves_jablonova_krizova_cesta20211102′ attr=images mode=lightbox max_images=22 thumb_width=120 ]

Vďaka štedrým darcom, ktorí prispeli drevom a iným materiálom, má krížová ceste 15 dvojmetrových drevených krížov, na ktorých sú upevnené pieskovcové reliéfy jednotlivých výjavov. Na konci krížovej cesty sa nachádza šesť metrov vysoký drevený kríž z červeného smreku, ktorý bol umiestnený 13. marca 2021. Nasledovalo osadenie lavičiek a úprava okolia jednotlivých zastavení, ktoré si vzali pod svoj „patronát“ viaceré rodiny a spoločenstvá. Nakoniec pribudol obetný stôl vyrobený z pňa mohutného stromu.

Po takmer ročnom budovaní 10. júla 2021 Jabloňovú krížovú cestu slávnostne požehnal ThLic. Jaroslav M. Cár, vikár provinciálneho kustóda minoritov.

Okrem duchovného povzbudenia, oddychu a relaxu ponúka úžitok z úrody omladených jabloní, ktoré sa na jeseň svojim pestovateľom odvďačili chutnými plodmi tradičných odrôd Spartan, Idared a Golden Delicious.

Petrova Ves – “Jabloňová” Krížová cesta

NaZahori.sk

Pridaj komentár